Podporte nás >
Domov - O nás - Ukončené projekty - Ukončené v rokoch 2015 – 2019

Ukončené v rokoch 2015 – 2019

PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2019:

NDS, Grantový program Kooperatíva – “Cvičme spolu”

NDS, Hodina deťom – “Relaxačné a terapeutické aktivity pre deti so sy CAN”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2018:

The Velux Foundations – “Intervenčné centrum Slniečko” – vzdelávacie, preventívne, intervenčné centrum na pomoc detským obetiam násilia”

MS SR – “Eliminácia druhotnej viktimizácie vzdelávaním, realizáciou inovatívnych postupov a aplikáciou zákona o obetiach trestných činov”

MS SR – “KOZMO a jeho dobrodružstvá – preventívny program pre deti od materských škôl”

Nadácia SLSP – “Príbehmi a kresbami k eliminácií traumy”

NDS, Hodina deťom – “Cestujeme, pestujeme, spoznávame svet”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2017:

MV SR – “Bez modrín a bez násilia”

MS SR – “Na palube všetci spolu”

C&A Foundations – C&A pre Intervenčné centrum Slniečko”

Nadácia SPP – “Tábor s Kozmom”

NDS, Grantový program Dôvera – “Športom ku zdraviu, alebo v zdravom tele zdravý duch”

Nadácia SPP, DM, mesto Nitra, TESCO – “Letný tábor s KOZMOm 2017”

Nórske granty a štátny rozpočet – “Bezpečný ženský dom”

Nórske granty a štátny rozpočet – “Slovensko bez násilia páchaného na ženách”

Nórske granty a štátny rozpočet – “Bilaterálny fond 2016”

NDS, Hodina deťom – Pomôžme deťom so syndrómom CAN tráviť svoj voľný čas zmysluplne“


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2016:

Mesto Nitra – Pohybom k odbúraniu tráum z domáceho násilia u žien a detí”

Nadácia Granvia – “Podpora sociálnej inklúzie klientiek Centra Slniečko, n.o. a ZŤP pracovníčok Chránenej dielne Centrum Slniečko”

Nadácia VUB – “Hrajme sa v záhrade”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2015:

Nadácia SPP – “Priestor pre deti v Slniečku”

Nadácia J&T – “Mosty spolupráce”

EEAGrants – “Bilaterálny fond – BŽD”

ESF – “Prevencia a eliminácia násilia na ženách”

EEAGrants – “Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme sociálnoprávnej ochrany detí”

ESF – „Intervenčné centrum Slniečko (Intervenčné centrum pre pomoc detským obetiam násilia – týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania, rizikovým deťom a rizikovým rodinám ohrozených násilím)“

NDS, Hodina deťom – ”Využívanie expresívnych terapií a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom so syndrómom CAN”