Podporte nás >
Domov - O nás - TICHO DETI PRED NÁSILÍM NEOCHRÁNI!

TICHO DETI PRED NÁSILÍM NEOCHRÁNI!

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri, organizuje podujatie “Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť!“.

Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré už po desiatykrát upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti, zaznie Slovenskom a Českom v hlasnom rytme bubnov

20. novembra 2023, v čase 10:00 – 11:00,

aby sme pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý!

Podujatie sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a Petra Pavla, prezidenta Českej republiky.

Počas minulých rokov sa do podujatia zapojilo viac ako 230 000 detí a dospelých.

Do Bubnovačky sa môže zapojiť každý. Zapojiť sa môžu školy, spolky, firmy i rodiny doma. Môžete sa spojiť a spoločne v meste sa stretnúť na námestí. Podporiť vás môže mesto, či lokálny hudobníci so svojimi bubnami. Bubnovať môžete na školách – v triedach, na chodbách, telocvični, či na dvore, ale aj vo firmách, organizáciách,… Okrem samotného bubnovania sú počas celého týždňa pred samotným bubnovaním vítané podporné aktivity k téme prevencie násilia. V školách napríklad premietanie filmov k téme, rozhovory, diskusie, tematické nástenky, pre menších zadania na kreslenie, …. Vo firmách to byť môže zdieľanie informácií o ochrane detí a podujatia prostredníctvom interných komunikačných kanálov, verejné prezentovanie podpory podujatia na sociálnych sieťach,…  Kreativite pre podporu témy sa ozaj medze nekladú.

1/ AKO SA ZAPOJIŤ A KONTAKTY
2/ INFORMÁCIE PRE ŠKOLY, ORGANIZÁCIE, FIRMY, JEDNOTLIVCOV
3/ INŠPIRÁCIE NA PODPORNÉ AKTIVITY
4/ PRE MÉDIA

KTO STOJÍ ZA BUBNOVAČKOU

Toto podujatie je dnes podujatím troch organizácii, ktoré zohrávajú významnú úlohu na poli ochrany detí pred násilím na Slovensku a v Čechách.


PREČO NOVEMBER

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. 18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 20. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

HISTÓRIA PODUJATIA

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 23 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Od roku 2021, vďaka pražskému Centru Locika, z.ú., významnej českej organizácii, špecializujúcej sa na pomoc deťom zažívajúcim násilie, toto podujatie prekročilo hranice Slovenska a dostalo medzinárodný rozmer.

História podujatia v číslach:

Prvý ročník bol komorný, bubnovalo sa len v meste Nitra a 4 menších obciach v okolí. V roku 2022, aj napriek ťažšiemu rozbehu po dvoch náročných pandemických rokoch, ktoré však podujatie neprerušili, sa v Čechách a na Slovensku bubnovalo v 366 mestách a obciach.

580 bubnujúcich detí a dospelých v roku 2014 bolo veľkým úspechom, keďže myšlienka podujatia sa zrodila len pár týždňov pred podujatím. Každý ďalší ročník bol bohatší o ďalšie zapojené školy, organizácie,…. Zlom nastal v roku 2020. Pandémia podujatím otriasla. Zapojenie sa bolo ponechané na jednotlivých školách, organizáciách,… podľa aktuálnej situácie a možností. November 2020 patril medzi najťažšie pandemické mesiace. A predsa. Cez 6 800 detí a dospelých nahlásilo, že bubnujú. Neboli to hromadné bubnovania na námestiach, bubnovalo sa v triedach, na ihrisku škôl, kráčajúc cez obec, či sídlisko, ale aj pred monitormi počítačov,… Pretože hlas detí je dôležitý a počas pandémie bol ešte viac nepočúvaný, ako kedykoľvek predtým.

Rok 2021 bol prelomovým. Podujatie prekročilo hranice Slovenska a stalo sa medzinárodným. A i keď stále trvala pandemická situácia a obmedzení bolo stále neúrekom, očakávania boli niekoľkonásobne prekonané a v Čechách a na Slovensku sa do podujatia zapojilo 51 244 detí a dospelých.

Prekoná rok 2023 neuveriteľných 88 777 zapojených detí a dospelých v roku 2022?

TLAČOVÉ SPRÁVY Z MINULÝCH ROČNÍKOV

18. november, 2022 – “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2022!”

19. november, 2021 – Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021!

19. november, 2020 – Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2020!

19. november, 2019 – “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2019!”

19. november, 2018 – “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2018!”

20. november, 2017 – “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2017!”

16. november, 2016 – “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2016!”

19. november, 2015 –  “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2015!”

19. november, 2014 –  “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2014!”