Podporte nás >
Domov - O nás - Misia a poslanie

Misia a poslanie

Misia 

Misiou a hlavným poslaním organizácie je napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky týraných, zneužívaných detí, obetí domáceho násilia v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd; poskytovanie všeobecne – prospešných služieb deťom a rodinám s deťmi v krízových životných situáciách.

Základné poslanie 

Základným poslaním neziskovej organizácie je:

a/ poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom, obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia, rodinám a deťom v krízových životných situáciách

b/ ochrana ľudských práv a základných slobôd

c/ výchova a vzdelávanie

História

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. vznikla 14. januára 2000 z nitrianskeho pracoviska občianskeho združenia SLONAD, ktoré v Nitre fungovalo od roku 1994. Jej pracovníci a dobrovoľníci už mali niekoľkoročné skúsenosti v oblasti pomoci týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia a tak hneď od začiatku svojho vzniku zabezpečovalo Centrum Slniečko, n.o. prevádzkovanie Krízového strediska pre obete domáceho násilia /vznik 1998/, či Detskej linky záchrany /vznik 1996/. Začiatky boli naozaj veľmi náročné, pretože i napriek tomu, že išlo o skúsenosti a dlhoročnú prax, Centrum Slniečko, n.o. bolo považované za novú organizáciu a začiatky sú vždy ťažké.
Napriek ťažkým začiatkom, sa ukázalo, že ten, kto to myslí vážne, má víziu a za svojou víziou, aj keď pomaly ale predsa ide, tak sa k nej dostane.

Vďaka ľuďom s otvoreným srdcom, dobrovoľníkom a podpore verejnosti, sponzorov, samosprávy a štátu sa darí plniť misiu Centra Slniečko, n.o. aj naďalej.

História v číslach

2000 – “Krízové stredisko pre matky s deťmi” /vznik 1998/, od 1. 1. 2019 zmenou zákona  “Centrum pre deti a rodiny”

2002 – “Poradňa Centra Slniečko”, od 12. 5. 2018 Poradňa pre obete

8/2004 – 11/2014 – “Detská linka záchrany”/vznik 1996/

2006 – “Krízového strediska pre deti”, od 1. 1. 2019 zmenou zákona “Centrum pre deti a rodiny”

2007 – Útulok “Bezpečný dom”

2/2010 – 8/2014 – “Nízkoprahové denné centrum”

2011 – 9/2016 – “Chránena dielňa Slniečko“

11/2014 – “Intervenčné centrum”

11/2014 – “Centrum prevencie s vzdelávania EduCAN”

08/2015 – “Bezpečný ženský dom”

Ambasádori Centra Slniečko

Od roku 2018 je ambasádorkou Centra Slniečko, n.o. Vera Wisterová.

Prvou patrónkou neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. sa v roku 2004 stala pani Adelka Gáborová, ktorá v danom roku prijala patronát nad projektom 19. november – Svetový deň prevencie týrania detí a tak sa i ona stala súčasťou jednej veľkej medzinárodnej rodiny, ktorá sa snaží chrániť deti pred následkami násilia prevenciou. Vždy zostane v našich srdciach človekom s veľkým srdcom.

Po smrti Adelky Gáborovej boli oslovené významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života a priatelia pani Adelky, manželia Eva Matejková a Marian Slovák, aby sa stali patrónmi Centra Slniečko. Bez akéhokoľvek zaváhania prijali.