Verejné obstarávanie - Centrum Slniečko
Podporte nás >
Domov / O nás / Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Ukončené verejné obstarávanie:

1/ Výzva na preloženie cenovej ponuky 13.10.2017
Názov zákazky: 
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov
Termín dodania predmetu zákazky: 11/2017 – 12/2019, resp. do vyčerpania objemu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 13 238,52 €
Lehota na predloženie ponúk: 06.11.2017 do 12:00 hod

Kompletné znenie výzvy »»

Podpísaná Rámcová dohoda