Podporte nás >
Domov - Aktuality

Rozprávajme sa rodovo korektne

13. septembra 2021

Šéf v práci vyhlasuje dôležitý oznam. “Milí kolegovia..,” obráti sa na kolektív, v ktorom majú bohaté zastúpenie aj ženy. Mnoho z nich sa v tom momente môže cítiť ako na druhej koľaji, lebo nadriadený informácie adresuje kolegom mužom, nie kolegyniam. Ďalšie si to zas ani nemusia všimnúť, veď podobné slovné konštrukcie sú u nás úplne bežné. Čítať viac…

Zraniteľné skupiny

4. septembra 2021

Obeťou domáceho násilia sa môže stať ktokoľvek. Niektoré faktory však zvyšujú riziko a človek sa stáva mimoriadne zraniteľným.

Do tejto skupiny patria najmä ženy, ktoré sú spravidla fyzicky slabšie, tehotné ženy, starší ľudia, deti, zdravotne znevýhodnené osoby v domácnosti, či ľudia s viacnásobným znevýhodnením (napr. dieťa so zdravotným znevýhodnením, tehotná žena so statusom imigrantky a pod.). Čítať viac…

Rodovo podmienené násilie

1. septembra 2021

Všetky činy násilia, ktoré sú namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia označujeme ako rodovo podmienené násilie.

Rodovo podmienené násilie je porušenie ľudských práv a porušenie zákazu diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania. Od iných foriem násilia sa odlišuje tým, že pohlavie obete nie je náhodné; Čítať viac…

Jazdím čiernu stredu

27. augusta 2021

Ženský peletón je na Slovensku stále vzácny úkaz

Jazdím Čiernu Stredu (JČS) je ženský hobby cyklistický klub z Bratislavy. S jeho zakladateľkami sme sa porozprávali o tom, ako sa im jazdí na slovenských cestách, ako sa treba správať pri skupinovej jazde, ale aj o tom, prečo veria, že Rešpekt je sexy.  Čítať viac…

Kedy ide o domáce násilie?

17. augusta 2021

Špecifikom domáceho násilia oproti iným formám je skutočnosť, že sa neodohráva na verejných miestach. Prebieha v súkromí, medzi blízkymi osobami, ktoré spoločne žijú alebo žili. Človek zažívajúci domáce násilie je izolovaný od možnosti pomoci zvonka.

Pre domáce násilie je typické nemenné rozdelenie rolí. Čítať viac…

Olympijská (ne)rovnosť

7. augusta 2021

Ak by sa konala olympiáda v rodovej nerovnosti, ktorá krajina by ju podľa vás vyhrala?

Súčasná olympiáda v Tokiu je zatiaľ rodovo najvyrovnanejšou zo všetkých olympiád. Má totiž až 48,8 % zastúpenie ženských športovkýň, čo je veľký posun vpred, ak si uvedomíme, že ženy začali súťažiť na olympiáde až v roku 1900 a to v počte 23 žien z takmer 1000 športovcov. Čítať viac…

Vesmírna cesta – spoločenská hra

31. júla 2021

Vesmírna cesta je spoločenská hra, ktorá vznikla v rámci projektu Kozmo a jeho dobrodružstvá. Je vhodná pre deti od 5 rokov, no zabaví celú rodinu. Jej hlavným cieľom je spolupráca.

V rámci projektu Kozmo a jeho dobrodružstvá vytvorila nezisková organizácia Centrum Slniečko spoločenskú hru s názvom Vesmírna cesta. Originálna hra vyrobená na Slovensku je vhodná pre deti od 5 rokov, no zabaví celú rodinu, vrátane starších súrodencov a rodičov.

Čítať viac…

Kolízny opatrovník

23. júla 2021

Čo je úlohou kolízneho opatrovníka v rozvodovom konaní?

Vzhľadom na skutočnosť, že maloleté osoby nie sú oprávnené ani spôsobilé vystupovať v konaní pred súdom samostatne, je nevyhnutné, aby boli zastupované zástupcom. Ako sa však postupuje v prípade rozvodových konaní? Kto háji záujmy a práva dieťaťa, keď sú zákonní zástupcovia spoločne s deťmi zúčastnenými stranami?

Čítať viac…

Ako prežívajú deti rozvod?

12. júla 2021

Ako prežívajú deti rozvod? Na čo treba pred, počas aj po období trvania rozvodového konania myslieť? V čom sú špecifiká striedavej starostlivosti? A akým chybám je dobré sa vyhnúť? Odpovede na tieto otázky sme sa snažili nájsť spoločne s Denisou Vargovou.

Denisa Vargová je vedúcou Centra pre deti a rodiny v Nitre špecializovaného na týrané a sexuálne zneužívané deti, prevádzkovaného neziskovou organizáciou Centrum Slniečko, n.o..  Aj vďaka tomu, že už viac, ako 13 rokov pracuje v oblasti ochrany detí, pomoci rodinám v kríze a obetiam násilia, má bohaté skúsenosti s prípadmi týkajúcich sa aj vplyvu rozvodových konaní na deti a mládež.  Čítať viac…

Podcast 12.

6. júla 2021

Podcast 12.: Ako vplýva rozvod na deti?

Štatisticky je dokázané, že rozvodov pribúda v obdobiach, kedy ľudia trávia spolu viac času – po Vianociach, ale napríklad aj po letných prázdninách. S blížiacim sa začiatkom najväčších prázdnin v roku sme sa rozhodli venovať dvanástu epizódu podcastu Bez modrín práve téme rozvodu z pohľadu detí.

O priebehu rozvodového konania a jeho vplyve na deti, ale aj o tom, kto je kolízny opatrovník a aké najčastejšie chyby pri rozvodoch vznikajú, sa v dvanástej epizóde podcastu Bez modrín rozprávame Čítať viac…