Podporte nás >

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia a aktívne sa podieľa na komplexnom riešení tejto problematiky...

Zisti viac o nás
Podporte nás

Ide to aj bez modrín. Na tele aj na duši.

25. septembra 2020

Čo zažívajú obete domáceho násilia? Ako máme na Slovensku nastavený systém ich ochrany? Kde je hranica medzi násilnou a nenásilnou komunikáciou? Aká je účinná prevencia? Tieto a podobné otázky bude postupne odkrývať nový projekt neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o..

Systém ochrany detí a obetí domáceho, rodovo podmieneného násilia na Slovensku má viaceré “biele miesta”. Tie spôsobujú, že obete násilia nie sú dostatočne chránené a nedostáva sa im adekvátnej odbornej podpory a pomoci. Čítať viac…

Pomôžte nám robiť svet detí krajším

22. júna 2020

Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Naša práca je postavená na ucelenom komplexe služieb pomoci. Je pre nás dôležité, aby všetky nami poskytované služby boli na čo najvyššej profesionálnej úrovni a práve preto sa snažíme zabezpečiť ich stabilné financovanie z rôznych zdrojov. Veľmi dôležitým zdrojom financií, ktorý nám umožňuje byť inovatívnymi a kreatívnymi pri práci s obeťami Čítať viac…

Obnovenie osobného poradenstva

18. mája 2020

Dnes, 18. mája 2020 obnovujeme poskytovanie osobného poradenstva v Poradni pre obete. Osobné poradenstvo bude poskytované na základe telefonicky vopred dohodnutého termínu a za dodržania všetkých hygienických zásad.

V Bezpečnom ženskom dome, pobytovom zariadení s nepretržitou prevádzkou, boli všetky aktivity a úkony pre klientky a ich deti zabezpečované bez obmedzenia, s dodržaním interných preventívnych opatrení, zostavených v súlade so všeobecnými usmerneniami ÚVZ SR a odporúčanými postupmi vydanými MZ SR a MPSVaR SR.

Kontakt a poradenské hodiny pre poskytnutie telefonického a e-mailového poradenstva:
poradna (at) centrumslniecko.sk
0917 545 808

Pondelok     7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Utorok          7:30 – 12:00      12:30 – 16:00
Streda           7:30 – 12:00      12:30 – 16:00
Štvrtok         7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Piatok           7:30 – 12:00       12:30 – 16:00

Zobraziť viac aktualít

Realizujeme vďaka