Podporte nás >

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia a aktívne sa podieľa na komplexnom riešení tejto problematiky...

Zisti viac o nás
Podporte nás

Rozprávajme sa rodovo korektne

13. septembra 2021

Šéf v práci vyhlasuje dôležitý oznam. “Milí kolegovia..,” obráti sa na kolektív, v ktorom majú bohaté zastúpenie aj ženy. Mnoho z nich sa v tom momente môže cítiť ako na druhej koľaji, lebo nadriadený informácie adresuje kolegom mužom, nie kolegyniam. Ďalšie si to zas ani nemusia všimnúť, veď podobné slovné konštrukcie sú u nás úplne bežné. Čítať viac…

Zraniteľné skupiny

4. septembra 2021

Obeťou domáceho násilia sa môže stať ktokoľvek. Niektoré faktory však zvyšujú riziko a človek sa stáva mimoriadne zraniteľným.

Do tejto skupiny patria najmä ženy, ktoré sú spravidla fyzicky slabšie, tehotné ženy, starší ľudia, deti, zdravotne znevýhodnené osoby v domácnosti, či ľudia s viacnásobným znevýhodnením (napr. dieťa so zdravotným znevýhodnením, tehotná žena so statusom imigrantky a pod.). Čítať viac…

Rodovo podmienené násilie

1. septembra 2021

Všetky činy násilia, ktoré sú namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia označujeme ako rodovo podmienené násilie.

Rodovo podmienené násilie je porušenie ľudských práv a porušenie zákazu diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania. Od iných foriem násilia sa odlišuje tým, že pohlavie obete nie je náhodné; Čítať viac…

Zobraziť viac aktualít

Realizujeme vďaka