Podporte nás >
Domov - O nás - Centrum pre obete domáceho násilia

Centrum pre obete domáceho násilia

Centrum pre obete domáceho násilia – komplex špecializovaných služieb zameraných na odbornú pomoc ženám zažívajúcim násilie v partnerských vzťahoch a obetiam domáceho násilia. Integrálnou súčasťou komplexnej odbornej pomoci sú:

  • Poradňa pre obete, ktorá svoju činnosť začala v roku 2002, je akreditovaným pracoviskom v zmysle zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov poskytujúce  sociálne a špecializované sociálne poradenstvo, právne a psychologické poradenstvo. Súčasťou Poradne pre obete je Intervenčné centrum (IC), akreditované pracovisko v zmysle zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných. Vzniklo 1. novembra 2021 a poskytuje zdarma sociálne, právne, psychologické poradenstvo a advokátsku pomoc obetiam domáceho násilia v spojení s Inštitútom vykázania. Príslušníkom PZ vznikla povinnosť o každom vykázaní informovať príslušné intervenčné centrum do 24 hodín a IC má povinnosť do 72 hodín kontaktovať obeť násilia. Zároveň je obetiam trestných činov pomáhané aj aktívnym vstupom do trestného konania formou splnomocnenca poškodeného v zmysle § 53 Tr. poriadku aj mimo trestných konaní vyplývajúcich z vykázania a aj advokátskou pomocou. Do 30.10.2021, bola poskytovaná takáto pomoc ohrozeným osobám na základe Dohody o spolupráci s KR PZ v Nitre.
  • Bezpečný ženský dom (BŽD) – vznikol v roku 2015 ako prvý na Slovensku. Je to bezpečný priestor napĺňajúci minimálne štandardy Rady Európy pre poskytovanie služieb  ženám zažívajúcim násilie a ich deťom s utajenou adresou. Je zariadením krízovej intervencie a v kontexte zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je zariadením núdzového bývania (§ 29). Poskytuje ubytovanie na určitý čas, nevyhnutný na zabezpečenie krízovej intervencie, ochrany a podpory, spravidla na 3 až 6 mesiacov.  Viac »»
  • Housing first – dostupné nájomné bývanie pre obete domáceho násilia a ženy zažívajúce násilie a ich deti po krízovej intervencii v bytoch prostredníctvom na vopred dohodnuté obdobie, spravidla jeden rok. Projekt zahŕňajúci poskytovanie sociálneho poradenstva a podporných aktivít formou ambulantnej a terénnej práce. Viac »»
  • Krízová linka – 0905 511 512

Dôvodom pre prepojenie týchto služieb bola na jednej strane potreba poskytnutia okamžitej krízovej intervencie v život ohrozujúcich situáciách s možnosťou zabezpečenia „bezpečného miesta“ a na druhej strane poskytnutie komplexnej odbornej pomoci v priebehu ale aj po krízovej intervencii. Centrum pre obete domáceho násilia je pre prípad poskytnutia krízovej intervencie prepojené aj s Intervenčným centrom pre rodiny. Viac »»


Centrum pre obete domáceho násilia je financované z príspevku MS SR, z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a rozpočtu Nitrianského samosprávneho kraja. Ďalšími zdrojmi pre pokrytie nákladov sú príspevky od súkromných a firemných darcov. Podporiť aktivity CpODN, môžete aj vy »».


Kontakt:
Nitra (pred prvou návštevou poradenského centra je potrebné sa objednať)

poradna (at) centrumslniecko.sk
0917 545 808
0907 946 439

Pondelok     7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Utorok          7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Streda           7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Štvrtok         7:30 – 12:00       12:30 – 16:00
Piatok           7:30 – 12:00       12:30 – 16:00