Podporte nás >
Domov - O nás - Podporovatelia

Podporovatelia

 

 

YEME Plnochutné potraviny – pravidelná podpora potravinami pre deti Centra pre deti a rodiny od mája 2022. 
Kaufland – pravidelné darovávanie potravín i rôzneho nepotravinového tovaru pre deti Centra pre deti a rodiny od júna 2022.
December 2015 – júl 2017 možnosť výberu produktov TESCO pre potreby detí a klientiek v jednotlivých prevádzok Centra Slniečko, n.o. na mesačnej báze v limitovanom objeme. Od roku 2022 pravidelná podpora potravinami na týždennej báze pre deti, ženy a rodiny v našej starostlivosti.
Golf Club Nitra, a.s. – v rokoch 2022 a 2023 usporiadanie charitatívneho turnaja s účasťou na sprievodnom programe detí z nášho CpDaR a každoročným výnosom vo výške 2 000 € pre potreby CpDaR.
Zamestnanci spoločností Siemens, Sky Toll a Poisťovňa Generali, od roku 2015 pravidelné plnenie vianočných želaní detí v našej starostlivosti.
Zamestnanci LIDL, logistické centrum Sereď, od roku 2016 pravidelné plnenie vianočných želaní detí v našej starostlivosti.
Spoločnosť EM STAV, s.r.o., 24 m³ štrku na dopadovú plochu pod preliezky v novo zrekoštruovanom BŽD, máj-jún 2024.
Amazon Slovakia – rozhodnutie darovať cez 2 % v roku 2022 – 1 800 € a v roku 2023 cca 6 143,49 € pre podporu CpDaR. V decemri 2023 zaslanie darčekového koša pre deti a zamestnankyne CpDaR a v januári 2024 darovanie dvoch TV pre rodiny v našej starostlivosti.
Finančná podpora vo výške 400 € od spoločnosti Enjoy Group s.r.o. na podporu detí v starostlivosti Centra pre deti a rodiny, január 2023.
V rámci Vianočnej Charitatívnej výzvy, sa zamestnanci firmy Leitnerleitner TAX s.r.o. rozhodli venovať časť svojho Vianočného bonusu vo výške 284 €, na podporu činnosti Centra Slniečko, január 2023.
Darovanie spoločnosťou Zoras, s.r.o. špecializovaných záťažových prikrývok pre terapeutické využívanie pre deti v našich zariadeniach v dvoch várkach, 11 kusov – december 2021 a 20 kusov – apríl 2022.
Finančná podpora od nemeckej spoločnosti Exxeta AG vo výške 1 740 € na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením základných potrieb pre maminy a deti v našej starostlivosti, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, marec 2021.
Finančná podpora aktivít Centra Slniečko vo výške 2x 3 000 € na pokrytie zvýšených nákladov v súvislosti s karanténnymi opatreniami v zariadeniach pre obete násilia, apríl 2020 a máj 2020. 
Od apríla 2018 do decembra 2019, Advokátska kancelária Prachová & Partners, s.r.o., poskytovala bezplatné pracovné právne poradenstvo, vrátane pomoci s vypracovávaním zmlúv a ďalších dokumentov.
Partner Centra pre deti a rodinu: november/december 2016 priama podpora 1 600 € na rekonštrukciu sociálnych miestností; máj 2017 priama podpora 4 050 € na rekonštrukciu kuchyne pre klientky; december 2018 prostredníctvom asignácia 2 % vo výške 4 300 € na výmenu kotla a radiátorov.
 Zaradenie Centra Slniečko medzi päť organizácii do projektu “Spolu s vami” za ktoré mohli členovia IKEA Family hlasovať. Centrum Slniečko sa umiestnilo na druhom mieste = 5 000 €, ktoré spolu so sumou 2 000 € za výhru v hlasovaní zamestnancov IKEA, boli použité na jar 2017 na zariadenie novej kuchyne a jedálne v Krízovom stredisku.
Zabezpečovanie čistiacich a pracích prostriedkov pre pobytové prevádzky Centra Slniečko, n.o. podľa potrieb zariadení. Február 2017 produkty v objeme cca 600 € a september 2017 produkty v objeme cca 600 €.
img_1460 Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – od novembra 2016 poskytovanie free vstupeniek na ich predstavenia, pre deti v zariadeniach Centra Slniečko, n.o..
Logo-Shell-partneri Poskytnutie otvorenej karty Shell na sumu 200€ na nákup paliva pre zapožičané auto Renaut.
Logo-Renault-partneri Bezodplatné zapožičanie osobného auta na šesť mesiacov – od októbra 2014 do apríla 2015.
Zaradenie Centra Slniečko medzi tri organizácie na Slovensku, za ktoré mohla široká verejnosť hlasovať, koľko financií z poskytnutého balíka firmou Mondelez bude tej ktorej organizácii venované. Hlasovanie prebiehalo od 1. 11. 2014 do 31. 1. 2015 a Centrum Slniečko získalo 55 % = 19 685 €.