Podporte nás >
Domov - O nás - Podporovatelia

Podporovatelia

Finančná podpora aktivít Centra Slniečko vo výške 1 500 € na nákup bicyklov a ochranných pomôcok k nim, december 2020. V roku 2021 prostredníctvom Nadácie Pontis príspevok vo výške 1200 € na nákup vonkajších športových prvkov pre deti v CpDaR a darovanie piatich funkčných notebookov. Október 2022 – prostredníctvom Nadácie Pontis príspevok 1500 € na spolufinancovanie zateplenia.
Finančná podpora špecializovaného zariadenia CpDaR – spolufinancovanie zateplenia, vo výške 3 000 € od Nadácie Slovenskej sporiteľne, apríl 2022.
Darovanie spoločnosťou Zoras, s.r.o. špecializovaných záťažových prikrývok pre terapeutické využívanie pre deti v našich zariadeniach v dvoch várkach, 11 kusov – december 2021 a 20 kusov – apríl 2022.
Finančná podpora špecializovaného zariadenia CpDaR – spolufinancovanie zateplenia, vo výške 5 000 € od spoločnosti Across Private Investment, december 2021.
Finančná podpora od nemeckej spoločnosti Exxeta AG vo výške 1 740 € na pokrytie nákladov spojených so zabezpečením základných potrieb pre maminy a deti v starostlivosti Centra Slniečko, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, marec 2021.
Finančná podpora aktivít Centra Slniečko vo výške 2x 3 000 € na pokrytie zvýšených nákladov v súvislosti s karanténnymi opatreniami v zariadeniach pre obete násilia, apríl 2020 a máj 2020. 
Od apríla 2018 do decembra 2019, Advokátska kancelária Prachová & Partners, s.r.o., poskytovala bezplatné pracovné právne poradenstvo, vrátane pomoci s vypracovávaním zmlúv a ďalších dokumentov.
Darovanie skladacieho záhradného altánku pre deti “Centra pre deti a rodiny”, marec 2019.
Partner Centra pre deti a rodinu: november/december 2016 priama podpora 1 600 € na rekonštrukciu sociálnych miestností; máj 2017 priama podpora 4 050 € na rekonštrukciu kuchyne pre klientky; december 2018 prostredníctvom asignácia 2 % vo výške 4 300 € na výmenu kotla a radiátorov.
Jún 2018 – darovanie sladkej odmeny pre deti v našich zariadeniach, deti s ktorými pracujeme v teréne a pre deti, zúčastňujúce sa nami organizovaných podujatí, v objeme 300 kusov skvelých lízaniek.
Február 2018 – výroba a montáž bezpečného kovového zábradlia k vonkajšiemu vstupu pre klientov Intervenčného centra, spoločnosťou Benfi, s.r.o. z Veľkého Lapáša.
Od septembra 2017 do júna 2018 otvorenie pravidelného mesačného kreditu vo výške 50 € na tovar z produkcie spoločnosti Hyza, a.s. pre potreby jednotlivých zariadení, prevádzkovaných Centrom Slniečko, n.o..
Zaradenie Centra Slniečko medzi päť organizácii do projektu “Spolu s vami” za ktoré mohli členovia IKEA Family hlasovať. Centrum Slniečko sa umiestnilo na druhom mieste = 5 000 €, ktoré spolu so sumou 2 000 € za výhru v hlasovaní zamestnancov IKEA, boli použité na jar 2017 na zariadenie novej kuchyne a jedálne v Krízovom stredisku.
img_1460 Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – od novembra 2016 poskytovanie free vstupeniek na ich predstavenia, pre deti v zariadeniach Centra Slniečko, n.o..
Zabezpečovanie čistiacich a pracích prostriedkov pre pobytové prevádzky Centra Slniečko, n.o. podľa potrieb zariadení. Február 2017 produkty v objeme cca 600 € a september 2017 produkty v objeme cca 600 €.
December 2015 – júl 2017 možnosť výberu produktov TESCO pre potreby detí a klientiek v jednotlivých prevádzok Centra Slniečko, n.o. na mesačnej báze v limitovanom objeme.
brand Asi 25 kilogramov sladkostí – cukríkov, lízaniek a žuvačiek, darovala firma Cloetta Slovakia, s.r.o. na aktivity pre deti počas mesiaca november 2016.
SOS Levická 500x500 Partnerská škola Centra Slniečko. Pravidelné zabezpečovanie dobrovoľníkov a odborného personálu na všetky akcie a podujatia v rokoch 2014 – 2016.
IMG_3598 Spoločnosť SOLA Switzerland EU poskytla sady kvalitných príborov, jedálenských súprav, krásnych misiek a drevených varešiek do kuchýň v pobytových zariadenia organizácie, júl 2016.
Darovanie automatickej práčky pre Krízové stredisko pre deti, december 2015.
Logo-Renault-partneri Bezodplatné zapožičanie osobného auta na šesť mesiacov – od októbra 2014 do apríla 2015.
Logo-Shell-partneri Poskytnutie otvorenej karty Shell na sumu 200€ na nákup paliva pre zapožičané auto Renaut.
Zaradenie Centra Slniečko medzi tri organizácie na Slovensku, za ktoré mohla široká verejnosť hlasovať, koľko financií z poskytnutého balíka firmou Mondelez bude tej ktorej organizácii venované. Hlasovanie prebiehalo od 1. 11. 2014 do 31. 1. 2015 a Centrum Slniečko získalo 55 % = 19 685 €.
Poskytovanie voľných vstupov na školenia a tréningy realizované www.mebrand.eu a Oliverom Jakubíkom od roku 2015.
Poskytovanie voľného vstupu na školenia a tréningy realizované akadémiou a umiestnenie loga pri kurze s voľným vstupom pre zamestnancov Centra Slniečko v rokoch 2014 a 2015.
Od roku 2014 bezplatné poskytovanie priestoru na www.profesia.sk pre pracovné ponuky v Centrum Slniečko, n.o..
Tlačiareň Bardejov Spoločnosť TB – tlačiareň Bardejov, spol. s r.o. od októbra 2015 podporuje Centrum Slniečko formou exkluzívnych cien tlače, čiastočne aj tlače bezplatne a tiež dodávaním papiera pre potreby detí v prevádzkach Centra Slniečko.
logo_Zvolensky Spoločnosťou Schreiber Slovakia s.r.o., počas mesiacov júl-august 2015, pre potreby detských klientov zariadení Centra Slniečko darovala rôzne jogurty v rozsahu 216 kusov.
idc logo 120 Spoločnosť I.D.C.Holding, a.s., v mesiacoch júl-august 2015, darovala pre detských klientov zariadení Centra Slniečko a deti zapojené do preventívnych programov 463 rôznych sladkostí z vlastnej produkcie.
Darovanie automatickej práčky pre klientky Bezpečného ženského domu, február 2015.
Zorganizovanie Veľkonočného  bazáru 1. apríla 2015. Celý výnos z predaja a služieb vo výške 260€ sa žiaci rozhodli venovať Centru Slniečko. Počas akcie sa tiež predali výrobky Chránenej dielne Centra Slniečko v hodnote 140€.