Podporte nás >
Domov - O nás - Verejná zbierka

Verejná zbierka

Názov:                        “Centrum Slniečko – Bez modrín 2019”
Registrové číslo:       000-2018-038939
Platnosť:                     01.01.2019 – 31.12.2019
Povolenie zbierky:   TU

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. realizuje verejnú zbierku, ktorú môžete podporiť rôznymi formami:

1. na účet: zaslaním príspevkov na osobitný účet zbierky SK6509000000001212121212 vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.
2. do stacionárnych pokladničiek: priamym peňažným príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených u partnerov a na partnerských podujatiach
3. kúpou predmetov určených pre predaj na podporu Centra Slniečko, n.o.
4. kúpou vstupeniek na podujatia organizované na podporu aktivít Centra Slniečko, n.o.
5. do prenosných pokladničiek: priamym peňažným príspevkom do prenosných pokladničiek počas celoslovenskej zbierky v období 18. novembra – 1. decembra 2019

Prebiehajúca verejná zbierka 2019

Výnosy k 1. 3. 2019:
Bezhotovostné vklady:
Vklady do stacionárnych pokladničiek:
Predaj predmetov:
Predaj vstupeniek:
Kreditný úrok:

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MV SR pod číslom 000-2018-038939 k 31. marcu 2019 je

Náklady spojené so zbierkou:

Čistý výnos verejnej zbierky:


Ukončená verejná zbierka 2018

Výnosy k 31. 12. 2018:
Bezhotovostné vklady: 1 212,03 €
Vklady do stacionárnych pokladničiek:  541,99 €
Predaj predmetov: 323,00 €
Predaj vstupeniek: 3660,00 €
Kreditný úrok: 0 €

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MV SR pod číslom SVS-OVS2-2017/041663, ktorá bola ukončená k 31. decembru 2018 bol 5 737,02 €

Náklady spojené so zbierkou:

Čistý výnos verejnej zbierky:

25. novembra 2018 v Divadle Andreja Bagara v Nitre sa konal už 18 – ty ročník benefičného večera “Bez modrín”. Výťažok z predaja vstupeniek na benefičný večer predstavoval 3660 €.


Ukončená verejná zbierka 2017

Výnosy k 31. 12. 2017:
Bezhotovostné vklady: 924 €
Predaj predmetov: 178,50 €
Predaj vstupeniek: 3953 €
Kreditný úrok: 0,35 €

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MV SR pod číslom SVS-OVS2-2016/039791, ktorá bola ukončená k 31. decembru 2017 bol 5 055,85 €.

Náklady spojené so zbierkou: 277 €

Čistý výnos verejnej zbierky: 4 778,85 €


Ukončená verejná zbierka 2015 – 2016

Výnosy k 31. 12. 2016:
Bezhotovostné vklady: 2880 €
Vklady do prenosných pokladničiek: 0 €
Vklady do stacionárnych pokladničiek: 66,37 €
Predaj predmetov: 7717,31 €
Predaj vstupeniek: 8658 €
Kreditný úrok: 0,83 €

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MV SR pod číslom SVS-OVS3-2015/022522, ktorá bola ukončená k 31. decembra 2016 bol 19 322,51 €.

Náklady spojené so zbierkou: 393,10 €

Čistý výnos verejnej zbierky: 18 929,50 €


Ukončená verejná zbierka 2014 – 2015

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MVSR pod číslom SVS-OVVS3-2014/022727, ktorá bola ukončená 20. augusta 2015, bol 14 815,60 €.

Bezhotovostné vklady: 1965,00 €
Vklady do prenosných pokladničiek: 3109,64 €
Vklady do stacionárnych pokladničiek: 0 €
Predaj predmetov: 5735,78 €
Predaj vstupeniek: 4005 €
Kreditný úrok: 0,18 €

Náklady spojené so zbierkou: 342,71 €

Čistý výnos verejnej zbierky 14 472,89 €.

Vďaka verejnej zbierke môžeme realizovať preventívne, vzdelávacie, poradenské, informačné programy a programy zamerané na ochranu týraných a zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

Vďaka vám robíme svet detí krajším!