Verejná zbierka - Centrum Slniečko
Podporte nás >
Domov / O nás / Verejná zbierka

Verejná zbierka

Názov:                        „Centrum Slniečko – Bez modrín 2017“
Registrové číslo:       SVS-OVS2-2016/039791
Platnosť:                     01.01.2017 – 31.12.2017
Povolenie zbierky:    TU

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. realizuje verejnú zbierku, ktorú môžete podporiť rôznymi formami:

1. na účet: zaslaním príspevkov na osobitný účet zbierky SK6509000000001212121212 vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.
2. do stacionárnych pokladničiek: priamym peňažným príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených u partnerov a na partnerských podujatiach
3. kúpou predmetov určených pre predaj na podporu Centra Slniečko, n.o.
4. kúpou vstupeniek na podujatia organizované na podporu aktivít Centra Slniečko, n.o.
5. do prenosných pokladničiek: priamym peňažným príspevkom do prenosných pokladničiek počas celoslovenskej zbierky v období 13. – 26. novembra 2017


Prebiehajúca verejná zbierka 2017

Výnosy k 31.7.2017:
Bezhotovostné vklady:480€
Predaj predmetov: 178,50€
Kreditný úrok: 0,25€

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MV SR po číslom SVS-OVS2-2016/039791 k 31. júlu 2017 je 658,75€.


Ukončená verejná zbierka 2015 – 2016

Výnosy k 31.12.2016:
Bezhotovostné vklady: 2880€
Vklady do prenosných pokladničiek: 0€
Vklady do stacionárnych pokladničiek: 66,37€
Predaj predmetov: 7717,31 €
Predaj vstupeniek: 8658 €
Kreditný úrok: 0,83 €

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MV SR po číslom SVS-OVS3-2015/022522, ktorá bola ukončená k 31. decembra 2016 bol 19 322,51€.

Náklady spojené so zbierkou: 358,56€

Čistý výnos verejnej zbierky: 18 963,95€

4. novembra 2016 v Divadle Andreja Bagara v Nitre sa konal už 16 – ty ročník benefičného koncertu, ktorý aj tento rok niesol názov „Bez modrín“. Výťažok z benefičného koncertu predstavuje 3804,7 €. Počas koncertu sa predali výrobky s výnosom na verejnú zbierku v sume  211,00 € a dobrovoľné príspevky do stacionárnej pokladničky vo výške 20,50 €.


Ukončená verejná zbierka 2014 – 2015

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MVSR pod číslom SVS-OVVS3-2014/022727, ktorá bola ukončená 20. augusta 2015, bol 14 815,60€.

Bezhotovostné vklady: 1965,00€
Vklady do prenosných pokladničiek: 3109,64€
Vklady do stacionárnych pokladničiek: 0€
Predaj predmetov: 5735,78€
Predaj vstupeniek: 4005€
Kreditný úrok: 0,18€

Náklady spojené so zbierkou: 342,71€

Čistý výnos verejnej zbierky 14 472,89€.


Ukončená verejná zbierka 2013 – 2014

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MVSR pod číslom SVS-OVVS3-2013/016436, ktorá bola ukončená 31. júla 2015, bol 18 439,14€.

Bezhotovostné vklady: 2733,10€
Vklady do pokladničiek: 14316,56€
Predaj predmetov: 1389€
Kreditný úrok: 0,48€

Náklady spojené so zbierkou: 428,04€

Čistý výnos verejnej zbierky 18 011,10€.

Vďaka verejnej zbierke môžeme realizovať preventívne, vzdelávacie, poradenské, informačné programy a programy zamerané na ochranu týraných a zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

Vďaka vám robíme svet detí krajším!