Podporte nás >
Domov - O nás - Verejná zbierka

Verejná zbierka

Názov:                        “Centrum Slniečko – Bez modrín 2020”
Registrové číslo:        000-2019-038841
Platnosť:                      01. 01. 2020 – 31. 12. 2020
Povolenie zbierky:     TU

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. realizuje verejnú zbierku, ktorú môžete podporiť rôznymi formami:

1. na účet: zaslaním príspevkov na osobitný účet zbierky SK6509000000001212121212 vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.
2. do stacionárnych pokladničiek: priamym peňažným príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených u partnerov a na partnerských podujatiach
3. kúpou predmetov určených pre predaj na podporu Centra Slniečko, n.o.
4. kúpou vstupeniek na podujatia organizované na podporu aktivít Centra Slniečko, n.o.
5. do prenosných pokladničiek: priamym peňažným príspevkom do prenosných pokladničiek počas celoslovenskej zbierky v období 16. novembra – 29. novembra 2020

Prebiehajúca verejná zbierka 2020

Bezhotovostné vklady:
Vklady do stacionárnych pokladničiek:
Predaj predmetov:
Predaj vstupeniek:
Kreditný úrok:


Ukončená verejná zbierka 2019

Výnosy k 31. 12. 2019:
Bezhotovostné vklady: 700, 00 €
Vklady do stacionárnych pokladničiek: 658,28 €
Predaj predmetov: 712,83 €
Predaj vstupeniek: 5 155,00 €
Kreditný úrok: 0 €

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MV SR pod číslom 000-2018-038939 k 31. decembru 2019 bol 7 226,11 €.

Náklady spojené so zbierkou:

Čistý výnos verejnej zbierky:

1. decembra 2019 v Divadle Andreja Bagara v Nitre sa konal už 19 – ty ročník benefičného večera “Bez modrín”. Výťažok z predaja vstupeniek na benefičný večer predstavoval 5 155 € a dobrovoľné príspevky boli vo výške 554 €. Predbežná správa.

Predbežná správa.


Verejná zbierka 2018, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS2-2017/041663

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená 31. decembra 2018, bol 5 687,22 €.


Verejná zbierka 2017, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS2-2016/039791

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená 31. decembra 2017, bol 4 778,85 €.


Verejná zbierka 2015 – 2016, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS3-2015/022522

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená k 31. decembra 2016 bol, 18 929,50 €.


Verejná zbierka 2014 – 2015, povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2014/022727

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená 20. augusta 2015, bol 14 472,89 €.


Vďaka verejnej zbierke môžeme realizovať preventívne, vzdelávacie, poradenské, informačné programy a programy zamerané na ochranu týraných a zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

Vďaka vám robíme svet detí krajším!