Podporte nás >
Domov - O nás - Verejná zbierka

Verejná zbierka

Názov:                        “Centrum Slniečko – Bez modrín 2024”
Registrové číslo:        SVS-OVS2-2023/053016-002
Platnosť:                      01. 01. 2024 – 31. 12. 2024
Povolenie zbierky:    TU

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. realizuje verejnú zbierku, ktorú môžete podporiť rôznymi formami:

1. na účet: zaslaním príspevkov na osobitný účet zbierky SK6509000000001212121212 vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.
2. do stacionárnych pokladničiek: priamym peňažným príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených u partnerov a na partnerských podujatiach
3. kúpou predmetov určených pre predaj na podporu Centra Slniečko, n.o.
4. kúpou vstupeniek na podujatia organizované na podporu aktivít Centra Slniečko, n.o.
5. do prenosných pokladničiek: priamym peňažným príspevkom do prenosných pokladničiek počas celoslovenskej zbierky v období 18. novembra – 1. decembra 2024

Prebiehajúca verejná zbierka 2024

Výnosy k 31. 3. 2024:

Bezhotovostné vklady: 0 €
Vklady do stacionárnych pokladničiek: 0 €
Predaj predmetov: 0 €
Predaj vstupeniek: 0 €
Kreditný úrok: 0 €

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MV SR pod číslom SVS-OVS2-2023/053016-002 k 31. marcu 2024 je 0 €.


Verejná zbierka 2023, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS2-2022/048172-002

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MV SR pod číslom  SVS-OVS2-2022/048172-002 bol 668 €.

Predbežná správa


Verejná zbierka 2022, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS2-2021/040342-002

Čistý výnos verejnej finančnej zbierky k 30. novembru 2022 bol 420,13 €.


Verená zbierka 2021, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS2-2020/035552-002.

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená 31. decembra 2021 bol 1 230,93 €.


Verejná zbierka 2020, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS2-2019/038841.

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená 31. decembra 2020, bol 339,70 €.


Verejná zbierka 2019, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS2-2018/038939.

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená 31. decembra 2019, bol 5 983,41 €.

1. decembra 2019 v Divadle Andreja Bagara v Nitre sa konal už 20 – ty ročník benefičného večera “Bez modrín”. Výťažok z predaja vstupeniek na benefičný večer predstavoval 5 155 € a dobrovoľné príspevky boli vo výške 554 €.


Verejná zbierka 2018, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS2-2017/041663

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená 31. decembra 2018, bol 5 687,22 €.


Verejná zbierka 2017, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS2-2016/039791

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená 31. decembra 2017, bol 4 778,85 €.


Verejná zbierka 2015 – 2016, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS3-2015/022522

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená k 31. decembra 2016 bol, 18 929,50 €.


Verejná zbierka 2014 – 2015, povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2014/022727

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená 20. augusta 2015, bol 14 472,89 €.


Vďaka verejnej zbierke môžeme realizovať preventívne, vzdelávacie, poradenské, informačné programy a programy zamerané na ochranu týraných a zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

Vďaka vám robíme svet detí krajším!