Podporte nás >
Domov - O nás - Verejná zbierka

Verejná zbierka

Názov:                        “Centrum Slniečko – Bez modrín 2019”
Registrové číslo:       000-2018-038939
Platnosť:                     01.01.2019 – 31.12.2019
Povolenie zbierky:   TU

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n. o. realizuje verejnú zbierku, ktorú môžete podporiť rôznymi formami:

1. na účet: zaslaním príspevkov na osobitný účet zbierky SK6509000000001212121212 vedenom v Slovenskej sporiteľni, a.s.
2. do stacionárnych pokladničiek: priamym peňažným príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených u partnerov a na partnerských podujatiach
3. kúpou predmetov určených pre predaj na podporu Centra Slniečko, n.o.
4. kúpou vstupeniek na podujatia organizované na podporu aktivít Centra Slniečko, n.o.
5. do prenosných pokladničiek: priamym peňažným príspevkom do prenosných pokladničiek počas celoslovenskej zbierky v období 18. novembra – 1. decembra 2019

Prebiehajúca verejná zbierka 2019

Výnosy k 30. 6. 2019:
Bezhotovostné vklady: 609, 00 €
Vklady do stacionárnych pokladničiek: 0 €
Predaj predmetov: 62,50 €
Predaj vstupeniek: 0 €
Kreditný úrok: 0 €

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MV SR pod číslom 000-2018-038939 k 31. marcu 2019 je 671,50 €.

Náklady spojené so zbierkou:

Čistý výnos verejnej zbierky:


Ukončená verejná zbierka 2018

Výnosy k 31. 12. 2018:
Bezhotovostné vklady: 1 212,03 €
Vklady do stacionárnych pokladničiek:  541,99 €
Predaj predmetov: 323,00 €
Predaj vstupeniek: 3660,00 €
Kreditný úrok: 0 €

Hrubý výnos verejnej finančnej zbierky povolenej MV SR pod číslom SVS-OVS2-2017/041663, ktorá bola ukončená k 31. decembru 2018 bol 5 737,20 €

Náklady spojené so zbierkou: 49,80 €

Čistý výnos verejnej zbierky: 5687,40 €

25. novembra 2018 v Divadle Andreja Bagara v Nitre sa konal už 18 – ty ročník benefičného večera “Bez modrín”. Výťažok z predaja vstupeniek na benefičný večer predstavoval 3660 €. Predbežná správa.


Verejná zbierka 2017, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS2-2016/039791

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená 31. decembra 2017, bol 4 778,85 €.


Verejná zbierka 2015 – 2016, povolená MV SR pod číslom SVS-OVS3-2015/022522

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená k 31. decembra 2016 bol, 18 929,50 €.


Verejná zbierka 2014 – 2015, povolená MV SR pod číslom SVS-OVVS3-2014/022727

Čistý výnos verejnej zbierky, ktorá bola ukončená 20. augusta 2015, bol 14 472,89 €.


Vďaka verejnej zbierke môžeme realizovať preventívne, vzdelávacie, poradenské, informačné programy a programy zamerané na ochranu týraných a zneužívaných detí a obetí domáceho násilia.

Vďaka vám robíme svet detí krajším!