Podporte nás >
Domov - O nás - Partneri

Partneri

Logo-Orange-partneri Od 10/2016 poskytnutie pravidelnej 50% zľavy zo sumy za všetky paušálové balíky využívané organizáciou. Od 10/2019 – 60 % zľavy a od 10/2021 – 80 % zľavy. V čase od 1. 10. – 31. 12. 2014 zber mobilov, ktoré spoločnosť Orange premenila na finančnú podporu vo výške 18 000€. V rokoch 2020 a 2021 v spolupráci s Nadáciou Orange aj pre našich klientov zorganizovanie celoslovenskej zbierky vianočných balíkov.
Podpora Nadácie C&A programov organizácie. Podpora EduCAN – Centra vzdelávania a prevencie sumami 2 000 € v roku 2022, 3 500 € v roku 2021 a 5 000 € v roku 2020. V roku 2018 podpora BŽD – 5 000 € a v roku 2017 podpora IC vo výške 3 000 €.
Finančná podpora špecializovaného zariadenia CpDaR – spolufinancovanie zateplenia, vo výške 3 000 € od Nadácie Slovenskej sporiteľne, apríl 2022 a podpora pre ženy s deťmi v krízových bytoch vo výške 9 000 €, október 2022.
Finančná podpora špecializovaného zariadenia CpDaR – spolufinancocanie zateplenia, vo výške 5 000 € od spoločnosti Across Private Investment, december 2021 a príspevok na auto vo výške 2 500 €, december 2022.
Finančná podpora aktivít Centra Slniečko vo výške 1 500 € na nákup bicyklov a ochranných pomôcok k nim, december 2020. V roku 2021 prostredníctvom Nadácie Pontis príspevok vo výške 1 200 € na nákup vonkajších športových prvkov pre deti v CpDaR a darovanie piatich funkčných notebookov. Október 2022 – prostredníctvom Nadácie Pontis príspevok 1 500 € na spolufinancovanie zateplenia.
Bezplatné poskytnutie hostingového priestoru Websupport pre webdomény www.bezmodrin.sk, www.centrumslniecko.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk a mailové adresy pre Centrum Slniečko, n.o. od roku 2014
Logo-DM-partneri Od septembra 2015 otvorenie pravidelného mesačného kreditu vo výške 100 € na nákup produktov značky DM pre potreby jednotlivých prevádzok Centra Slniečko, n.o. a ďalšia podpora nad rámec kreditu.
Logo-Cukru-partneri Trnavské kreatívne štúdio Cukru je partnerom komunikačných výstupov, kampaní, reklamných materiálov Centra Slniečko, ale i Kozma a jeho dobrodružstiev a Bezmodrín od roku 2015.