Podporte nás >
Domov - O nás - Partneri

Partneri

 

 

Logo-Orange-partneri Od 10/2016 poskytnutie pravidelnej 50 % zľavy zo sumy za všetky paušálové balíky využívané organizáciou. Od 10/2019 – 60 %, od 10/2021 – 80 % a od 3/2024 – 70 % zľavy. V čase od 1. 10.-31. 12. 2014 zber mobilov, ktoré spoločnosť Orange premenila na finančnú podporu vo výške 18 000 €. V rokoch 2020 a 2021 v spolupráci s Nadáciou Orange aj pre našich klientov zorganizovanie celoslovenskej zbierky vianočných balíkov. V roku 2021 príspevok 1335,60 € a v roku 2022 príspevok 1665,25 € na prácu s rodinami v kríze. Priama finančná pomoc prerozdelená bezprostredne ohrozeným rodinám v našej starostlivosti – v rokoch 2020-2021 vo výške 22 000 € a v rokoch 2021-2022 vo výške 10 000 €.
Podpora Nadácie C&A prostredníctvom COFRA foundation programov organizácie. Financovanie projektov platformy Bez modrín–centra vzdelávania a prevencie sumami 78 814,14 € v roku 2023, 1 942 € v roku 2022 a 3 389,5 € v roku 2021.
Podpora Nadácie C&A programov organizácie. Podpora EduCAN – Centra vzdelávania a prevencie sumamou 5 000 € v roku 2020. V roku 2018 podpora BŽD – 5 000 € a v roku 2017 podpora ICpR vo výške 3 000 €.
Slovenské elektrárne – Finančná podpora aktivít Centra Slniečko vo výške 1 500 € na nákup bicyklov a ochranných pomôcok k nim, december 2020. V roku 2021 prostredníctvom Nadácie Pontis príspevok vo výške 1 200 € na nákup vonkajších športových prvkov pre deti v CpDaR a darovanie piatich funkčných notebookov. Október 2022 – prostredníctvom Nadácie Pontis príspevok 1 500 € na spolufinancovanie zateplenia. Október 2023 – 1 300 € k nákupu auta. Od roku 2014 plnenie vianočných želaní detí v našej starostlivosti.
Podpora nášho Centra pre deti a rodiny zamestnancami Roche Slovensko, s.r.o.. V roku 2021 vo výške 305 €. Prostredníctvom Darujme.sk zorganizovaním finančných výziev: v roku 2023 dvoch – jedna s výnosom 1 600 € jún 2023, druhá v novembri s výnosom 2 725 €. a v roku 2024 jednou v júni s výnosom 1 070 €.
Finančná podpora špecializovaného zariadenia CpDaR – spolufinancovanie zateplenia, vo výške 3 000 € od Nadácie Slovenskej sporiteľne, apríl 2022 a podpora pre ženy s deťmi v krízových bytoch vo výške 9 000 €, október 2022.
Finančná podpora špecializovaného zariadenia CpDaR – spolufinancocanie zateplenia, vo výške 5 000 € od spoločnosti Across Private Investment v decembri 2021, príspevok na auto vo výške 2 500 €, december 2022 a od roku 2021 plnenie vianočných želaní detí v starostlivosti CpDaR.
Bezplatné poskytnutie hostingového priestoru Websupport pre webdomény www.bezmodrin.sk, www.centrumslniecko.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk, www.bubnovacka.eu a mailové adresy pre Centrum Slniečko, n.o. od roku 2014
Logo-DM-partneri Od septembra 2015 otvorenie pravidelného mesačného kreditu vo výške 100 € na nákup produktov značky DM pre potreby jednotlivých prevádzok Centra Slniečko, n.o. a ďalšia podpora nad rámec kreditu.
Logo-Cukru-partneri Trnavské kreatívne štúdio Cukru je partnerom komunikačných výstupov, kampaní, reklamných materiálov Centra Slniečko, ale i Kozma a jeho dobrodružstiev a Bezmodrín od roku 2015.