Podporte nás >
Domov - O nás - Správne orgány

Správne orgány

Správna rada:
Ing. Mária Svitačová – predsedníčka
Mag. Alexandra Draková – členka
PhDr. Denisa Vargová – členka

Dozorná rada:
Mgr. Ľubica Ľachká – predsedníčka
PaedDr. Ivona Fraňová – členka
Jana Tomášová – členka

Štatutárna zástupkyňa – riaditeľka:
Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku. Od roku 1990 sa venuje problematike týraných, sexuálne zneužívaných detí, ženám zažívajúcim násilie a obetiam domáceho násilia. Založila a od roku 2000 vedie neziskovú organizáciu Centrum Slniečko. Je iniciátorkou vzniku špecializovaných centier pre týrané, sexuálne zneužívané deti, detských liniek a prvého bezpečného ženského domu na Slovensku. Je aj odbornou garantkou a autorkou projektov zameraných na systémové nastavenia účinnej pomoci deťom so syndrómom CAN, rodinám v kríze a obetiam domáceho násilia. Už viac ako 20 rokov sa venuje supervízii v sociálnej oblasti, tvorbe štandardov a vzdelávaniu. Špecializuje sa na detskú kresbu a jej využitie v diagnostike a intervencii u detí so syndrómom CAN. V téme násilia páchaného na deťoch v „Modrinách na duši“ vyškolila niekoľko stoviek pedagógov, pedagogičiek/pedagógov, psychológov/psychologičiek, sociálnych pracovníčok/pracovníkov, sudcov/sudkýň, policajtiek/policajtov i študentov a študentiek týchto profesií.

Ocenenie mesta Nitra za prácu v oblasti pomoci týraným ženám a deťom (2006), Nitriansky rytier (2009), laureátka ocenenia Krištáľové krídlo za filantropiu (2014), Sociálny čin roka (2015), nominácia Slovenka roka v kategórii Charita (2016), Woman of Courage Award (2018) a verejné poďakovanie od Ombudsmanky Márie Patakyovej (2018).
Nositeľka štátneho vyznamenania za rok 2023 – “Pribinov kríž II. triedy” za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Štatút organizácie Centrum Slniečko, n.o. »»