Podporte nás >
Domov - Aktuality - Stránka 4

Pocast 15.

11. októbra 2021

Ak nám niekto v pracovnom či osobnom vzťahu obratne vnucuje myšlienky, názory, či konania, ktoré nám nie sú vlastné, získava tak voči nám výhodu, ktorú môže zneužiť. Môže sa to diať nenápadne a nemusíme si uvedomiť, že ide o manipuláciu. O manipulácii sa rozprávame s Martinom Čajkom z Otvorenej hry.

Čítať viac…

Podcast 14.

3. októbra 2021

Rodovo podmienené násilie označuje činy násilia namiereného voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo neprimerane postihujúce osoby určitého pohlavia. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa ako spoločnosť riadime a je často podporovaný kultúrou popierania a mlčania. Aj to nás motivovalo porozprávať sa v podcaste Bez modrín o rodovej diskriminácii a rodovo podmienenom násilí. Naše pozvanie prijal Andrej Kuruc. Čítať viac…

Podcast 13.

29. septembra 2021

Ako sa naša spoločnosť stavia k deťom a ich právam? Ako sú dnešní mladí ľudia citliví na násilie? Čo môžu robiť rodičia vo výchove, ak chcú, aby ich deti boli tolerantnejšie a otvorenejšie?

Úvodnú epizódu v novom školskom roku sme sa rozhodli venovať deťom a mladým ľuďom. Pozvanie do podcastu Bez modrín prijal Ondrej Gallo. Ondrej bol desať rokov riaditeľom Rady mládeže Slovenska a od roku 2017 je správcom Nadácie pre deti Slovenska, kde sa okrem strategického smerovania a riadenia venuje aj ochrane detských práv. Čítať viac…

Dohovor o právach dieťaťa

21. septembra 2021

Práva detí sa menili počas celej histórie ľudstva. Špeciálny prístup k deťom môžeme pozorovať už v pravekých jaskyniach. Viac sa dozviete v rozhovore so Zuzanou Čačovou z Nadácie otvorenej spoločnosti.

Viac sa dozviete na našom Youtube v špeciálnom vydaní Bez modrín venovanému právam detí. Pozrieť si ho môžete aj tu: Čítať viac…

Rozprávajme sa rodovo korektne

13. septembra 2021

Šéf v práci vyhlasuje dôležitý oznam. “Milí kolegovia..,” obráti sa na kolektív, v ktorom majú bohaté zastúpenie aj ženy. Mnoho z nich sa v tom momente môže cítiť ako na druhej koľaji, lebo nadriadený informácie adresuje kolegom mužom, nie kolegyniam. Ďalšie si to zas ani nemusia všimnúť, veď podobné slovné konštrukcie sú u nás úplne bežné.

Čítať viac…

Zraniteľné skupiny

4. septembra 2021

Obeťou domáceho násilia sa môže stať ktokoľvek. Niektoré faktory však zvyšujú riziko a človek sa stáva mimoriadne zraniteľným.

Do tejto skupiny patria najmä ženy, ktoré sú spravidla fyzicky slabšie, tehotné ženy, starší ľudia, deti, zdravotne znevýhodnené osoby v domácnosti, či ľudia s viacnásobným znevýhodnením (napr. dieťa so zdravotným znevýhodnením, tehotná žena so statusom imigrantky a pod.). Čítať viac…

Rodovo podmienené násilie

1. septembra 2021

Všetky činy násilia, ktoré sú namierené voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo ktoré neprimerane postihuje osoby určitého pohlavia označujeme ako rodovo podmienené násilie.

Rodovo podmienené násilie je porušenie ľudských práv a porušenie zákazu diskriminácie a zásady rovného zaobchádzania. Od iných foriem násilia sa odlišuje tým, že pohlavie obete nie je náhodné; Čítať viac…

Jazdím čiernu stredu

27. augusta 2021

Ženský peletón je na Slovensku stále vzácny úkaz

Jazdím Čiernu Stredu (JČS) je ženský hobby cyklistický klub z Bratislavy. S jeho zakladateľkami sme sa porozprávali o tom, ako sa im jazdí na slovenských cestách, ako sa treba správať pri skupinovej jazde, ale aj o tom, prečo veria, že Rešpekt je sexy.  Čítať viac…

Kedy ide o domáce násilie?

17. augusta 2021

Špecifikom domáceho násilia oproti iným formám je skutočnosť, že sa neodohráva na verejných miestach. Prebieha v súkromí, medzi blízkymi osobami, ktoré spoločne žijú alebo žili. Človek zažívajúci domáce násilie je izolovaný od možnosti pomoci zvonka.

Pre domáce násilie je typické nemenné rozdelenie rolí. Čítať viac…

Olympijská (ne)rovnosť

7. augusta 2021

Ak by sa konala olympiáda v rodovej nerovnosti, ktorá krajina by ju podľa vás vyhrala?

Súčasná olympiáda v Tokiu je zatiaľ rodovo najvyrovnanejšou zo všetkých olympiád. Má totiž až 48,8 % zastúpenie ženských športovkýň, čo je veľký posun vpred, ak si uvedomíme, že ženy začali súťažiť na olympiáde až v roku 1900 a to v počte 23 žien z takmer 1000 športovcov. Čítať viac…