Podporte nás >
Domov - 220 000 detí v uliciach

220 000 detí v uliciach

21. novembra 2023

220 000 detí bubnovalo za svoju väčšiu ochranu pred násilím.

V pondelok 20. novembra 2023 za väčšiu ochranu a detstvo bez násilia vyšlo do ulíc 220 000 detí. Spoločne bubnovali od Ašu po Čiernu nad Tisou. Bubnovali, aby sme ich my dospelí lepšie počuli a chránili. Ticho deti pred násilím neochráni! Ochrana pred násilím a prevencia násilia sa musia riešiť nahlas, komplexne a koordinovane. Ticho nič nerieši.

Desiaty ročník podujatia „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2023!“ sa konal na Slovensku pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a v Čechách pod záštitou prezidenta Českej republiky Petra Pavla a Evy Pavlovej, prvej dámy.

Organizátori podujatia, Centrum Slniečko, n.o.Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Centrum Locika, z. ú. vnímajú desiaty ročník ako výnimočný. „Počet zapojených dosiahol počet, takmer rovnaký, ako počet za deväť predchádzajúcich ročníkov. Naprieč dvomi krajinami bubnovalo 220 000 detí. Zapojenie nielen škôl, ale zástupcov miest, firiem, organizácii, polície, verejnosti, … nám jasne ukazujú, že téma ochrany detí pred násilím je dôležitá. Veríme, že tisícky zapojených detí bolo dostatočné „hlučných“, aby ich počuli aj tí, ktorí rozhodujú o živote detí bez detí! Pretože len dôsledné rešpektovanie a napĺňanie všetkých článkov Dohovoru o právach dieťaťa na všetkých úrovniach, je cestou, ako pre deti vytvoriť bezpečný priestor pre detstvo bez násilia“, zhrnuli organizátori.

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri organizuje podujatie “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré upozorňuje na dôležitosť dlhodobo zanedbávanej ochrany detí pred násilím, poukazuje na potrebu včasnej prevencie v spoločnosti a vyjadruje hlasné NIE, násiliu na deťoch!

Násilie sa nás týka! Každá obeť násilia je dôsledkom nášho bagatelizovania a prehliadania.

V jednom zo zariadení Centra Slniečko, n.o. spolu s deťmi bubnovala pani prezidentka. Veľké spoločné bubnovania, či pochody mestom na Slovensku boli v desiatkach obcí, ale aj v mestách Nitra, Partizánske, Handlová, Dolný Kubín, Trenčín, Prievidza, Nováky, Michalovce, Veľké Kapušany, Komárno, Trebišov, Turčianske Teplice,… Na školách sa organizovali rôzne počas celého týždňa. Školy organizovali detské konferencie, prebiehali rôzne diskusie, nacvičovali sa divadelné predstavenia, písali sa eseje, básne i maľovalo sa.

 

Všetky zapojené mestá a obce nájdete na aktuálnej MAPE BUBNOVAČKY

Fotky a videá zo slovenských miest: FB podujatie „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2023!“

Fotky a videá z českých miest: FB podujatie „Bubnujeme, aby bylo děti lépe slyšet 2023“


Hlavnými organizátormi sú tri organizácie, ktoré zohrávajú významnú úlohu na poli ochrany detí pred násilím na Slovensku a v Čechách.

Národné koordinačné strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVaR SR, vzniklo v roku 2014 a zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím.

Viac info na www.detstvobeznasilia.gov.sk

Centrum Locika, z.ú. z Prahy od roku 2015 pomáha deťom, zažívajúcim násilie v rodine. Chráni záujem dieťaťa a poskytuje mu i jeho rodičom odbornú pomoc.

Viac info na www.centrumlocika.cz, www.detstvibeznasili.sk

Centrum Slniečko, n.o. z Nitry, člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa už viac ako 23 rokov venuje prostredníctvom komplexu služieb pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia.

Viac info na www.centrumslniecko.sk, www.bezmodrin.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk