Podporte nás >
Domov - Aktuality - Stránka 3

Anna, klientka krízového centra

14. novembra 2022

Krízové centrum Brána do života už vyše dvadsať rokov pomáha ženám a ženám s deťmi, ktoré zažili domáce násilie alebo riešili rôzne náročné životné situácie. Týmto ženám poskytujú ubytovanie a prostredníctvom intenzívneho sociálneho, psychologického a právneho poradenstva sa im snažia pomôcť postaviť sa opäť na nohy a prekonať dôsledky tráum, ktoré prežili.

Čítať viac…

Podcast 32

6. novembra 2022

Podľa štatistiky Policajného zboru MV SR bolo v rokoch 2010-2019 na Slovensku zabitých alebo zavraždených partnerom 68 žien. Bolo možné ich smrti predísť?

Kvantitatívny online prieskum spoločnosti IKEA z roku 2020, ktorý vznikol v spolupráci s Karlovou univerzitou a slovenskou mimovládnou organizáciou Fenestra, poukázal aj na iný na závažný fakt. Takmer polovica (48 %) opýtaných si myslí, že za násilie v partnerských vzťahoch sú zvyčajne zodpovedné aspoň čiastočne aj obete partnerského násilia.

Čítať viac…

BUBNOVAČKA 2022

18. októbra 2022

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie Slovenskom a Českom aj vďaka vám už po deviaty krát 18. novembra 2022, v čase 10:00 – 11:00, aby sme pripomenuli, že Hlas detí je dôležitý!  Čítať viac…

LGBTIQ+ ľudia a domáce násilie

17. októbra 2022

Spoločenská debata ohľadom násilia páchaného na LGBTIQ+ ľuďoch je zameraná na externé násilie, vonku, na verejnosti, medzi prakticky cudzími ľuďmi. Problematika domáceho násilia je niečo, s čím sa queer ľudia potýkajú v rámci svojho života častejšie ako bežný heteronormatívny človek a pomoc pre nich je naopak nedostupnejšia.

K výskytu domáceho násilia na queer ľuďoch vznikla v roku 2017 na Slovensku  štúdia*, ktorá sa zamerala na zmapovanie problému, Čítať viac…

Čo ak sa mi partner vyhráža zabitím?

11. októbra 2022

V prípade, že sa vám váš partner vyhráža zabitím, je nutné odísť čo najskôr preč do bezpečia a zavolať na políciu – číslo 158.

Ide o trestný čin podľa zákona č. 300/2005 (Trestný zákon) § 360 a môže sa potrestať odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Ženy sa oveľa častejšie stávajú obeťami vraždy alebo zabitia svojím partnerom v porovnaní s mužmi. Tzv. femicídy, teda násilné trestné činy s následkom smrti (vražda a zabitie), Čítať viac…

Je pomoc obetiam domáceho násilia anonymná?

6. októbra 2022

Ak sa osoba zažívajúca domáce násilie rozhodne, že potrebuje pomoc, do istej miery môže byť táto pomoc anonymná. Anonymita sa dá zachovať na úrovni poradenstva – ak takáto osoba vyhľadá pomoc odborníka, ktorý jej vie pomôcť s odkrytím možností, čo robiť, na koho sa obrátiť a predstaví jej systém pomoci obetiam.

V momente, keď je do procesu nutné zapojiť políciu, súdy, prípadne iné štátne inštitúcie a orgány, nie je logicky možné anonymitu zachovať. Tento fakt do istej miery môže ovplyvniť obete násilia pri rozhodovaní ako ďalej.

Čítať viac…

Ako sa dostanem do bezpečia?

29. septembra 2022

PRVÁ POMOC: Ako sa dostanem do bezpečia?

Ak sa vás násilie priamo týka a je dlhodobé, je v poriadku, že je pre vás ťažké sa z neho vymaniť. Mnoho obetí si ani nevie predstaviť, ako by inak vyzeral ich život, pokiaľ žijú s násilníkom v jednej domácnosti. Je preto dôležité vedieť, že cesta von existuje. A existujú rôzne spôsoby.

Takto vyzerá podpora obetiam v súčinnosti so štátnymi orgánmi:

Čítať viac…

Ako môžem pomôcť dieťaťu, ktoré zažíva domáce násilie?

9. septembra 2022

Násilie na deťoch je neodpustiteľné a je v záujme spoločnosti, aby sa dialo v čo najmenšej možnej miere. Dieťa sa nevie brániť a netuší, aké má možnosti. Preto je nutné mu v takejto situácii pomôcť.

V prvom rade – ak je situácia očividne nebezpečná a dieťa je v ohrození, okamžite volajte políciu na číslo 158.  Čítať viac…

Slová, za ktorými sú neľahké ľudské osudy

21. augusta 2022

Vykázanie, domáce a rodovo podmienené násilie. Pojmy, ktoré znamenajú ťažké životné situácie. Poznáte ich presný význam?

Domáce násilie
Všetky činy telesného, sexuálneho, duševného a ekonomického násilia, ktoré sa vyskytujú v rámci rodiny alebo domácnosti. K domácemu násiliu môže dochádzať medzi bývalými alebo súčasnými manželmi a partnermi či inými členmi domácnosti. Čítať viac…

Bežpečný ženský dom

13. augusta 2022

Ženám zažívajúcim násilie a ich deťom vieme v prípade potreby okrem poradenstva okamžite poskytnúť krízové bývanie. V Centre Slniečko, n.o. máme pre ne k dispozícii tzv. Bezpečný ženský dom (BŽD). 

Služby Centra Slniečko pre obete domáceho násilia sú založené na komplexnosti. BŽD je jedno z mála zariadení na Slovensku, ktoré spĺňa minimálne štandardy Rady Európy na poskytovanie služieb ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Čítať viac…