Podporte nás >
Domov - Aktuality - Stránka 6

Pocast 17.

16. novembra 2021

Keď si človek neustráži svoje osobné hranice alebo je preťažený sociálnymi interakciami, tak vtedy dochádza k vyhoreniu. Bežná únava je na konci dňa. Podáme nejaký výkon a oddýchneme si. Dobre sa vyspíme a na druhý deň to je lepšie. Vyhorenie je proces, ktorý väčšinou trvá až niekoľko rokov, v rýchlejšom priebehu niekoľko mesiacov a je preň typická postupná strata nadšenia a / alebo aj fyzické prejavy. Zdravotné komplikácie, poruchy spánku či tráviace ťažkosti.

Čítať viac…

BUBNOVAČKA 2021

11. novembra 2021

Ôsmy ročník akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“ pod záštitou prezidentky slovenskej republiky Zuzany Čaputovej prvýkrát prekročí 19. novembra 2021 hranice Slovenska. Na Slovensku ho pripravujú nezisková organizácia Centrum Slniečko v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR SR a v Čechách Centrum Locika, z.ú.. Čítať viac…

Tvoriť niečo nové je niečo úžasné

27. októbra 2021

Každý silný zážitok v súvislosti s tvorbou sa uchová v pamäti natrvalo a vynorí sa v tej pravej chvíli. Človeku tak dokáže znova privodiť ten pozitívny zážitok a povdzbudiť v ťažkej životnej situácii alebo v kríze.

Tvoriť niečo nové je niečo úžasné. Posilňuje to sebavedomie a sebahodnotenie človeka. A to je jeden z cieľov arteterapie. Pripomenúť človeku jeho dôstojnosť a jedinečnosť. Pozvanie do podcastu Bez modrín prijala akademická sochárka a arteterapeutka Jaroslava Šicková Fabrici. Čítať viac…

Komisár pre deti – politik či odborník?

21. októbra 2021

Kto má zodpovedať a „strážiť“ dodržiavanie práv detí v kontexte prijatého Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku? Štát? Štátne a samosprávne inštitúcie? Súdy? Rodičia? Verejný ochranca práv? Na každej úrovni je povinnosťou dbať na dodržiavanie detských práv, no tým najkompetentnejším strážcom nad dodržiavaním práv detí na Slovensku by mal byť Komisár pre deti.

Dieťa je dar, je krehkou bytosťou, ktorá potrebuje  lásku, bezpečie a ochranu blízkych, rodičov, komunity, spoločnosti. Denne sa ale dozvedáme o prípadoch zanedbávaných, týraných, bitých, sexuálne zneužívaných detí, o deťoch, ktoré strádajú, žijú v chudobe, nemajú čo jesť, bývajú v nevhodných často pre život nebezpečných podmienkach, nemajú prístup k vzdelávaniu alebo sa stávajú rukojemníkmi dospelých.

Čítať viac…

Nebudeme ticho!

18. októbra 2021

Reprodukčné práva sú ľudské práva. Pripájame sa k iniciatíve #nebudemeticho. Vyzývame poslaknyne a poslancov NR SR, aby odmietli návrh na obmedzenie prístupu k bezpečným interrupciám, ktorý je tvrdým zásahom do ľudských práv žien a podkopáva princípy sekulárneho demokratického štátu.

Plne podporujeme a zároveň citujeme autorov iniciatívy Nebudeme ticho (Možnosť voľby): Čítať viac…

Pocast 15.

11. októbra 2021

Ak nám niekto v pracovnom či osobnom vzťahu obratne vnucuje myšlienky, názory, či konania, ktoré nám nie sú vlastné, získava tak voči nám výhodu, ktorú môže zneužiť. Môže sa to diať nenápadne a nemusíme si uvedomiť, že ide o manipuláciu. O manipulácii sa rozprávame s Martinom Čajkom z Otvorenej hry.

Čítať viac…

Podcast 14.

3. októbra 2021

Rodovo podmienené násilie označuje činy násilia namiereného voči určitej osobe z dôvodu jej pohlavia, rodu, rodovej identity alebo rodového vyjadrenia alebo neprimerane postihujúce osoby určitého pohlavia. Tento typ násilia je hlboko zakorenený v sociálnej a kultúrnej štruktúre, normách a hodnotách, ktorými sa ako spoločnosť riadime a je často podporovaný kultúrou popierania a mlčania. Aj to nás motivovalo porozprávať sa v podcaste Bez modrín o rodovej diskriminácii a rodovo podmienenom násilí. Naše pozvanie prijal Andrej Kuruc. Čítať viac…

Podcast 13.

29. septembra 2021

Ako sa naša spoločnosť stavia k deťom a ich právam? Ako sú dnešní mladí ľudia citliví na násilie? Čo môžu robiť rodičia vo výchove, ak chcú, aby ich deti boli tolerantnejšie a otvorenejšie?

Úvodnú epizódu v novom školskom roku sme sa rozhodli venovať deťom a mladým ľuďom. Pozvanie do podcastu Bez modrín prijal Ondrej Gallo. Ondrej bol desať rokov riaditeľom Rady mládeže Slovenska a od roku 2017 je správcom Nadácie pre deti Slovenska, kde sa okrem strategického smerovania a riadenia venuje aj ochrane detských práv. Čítať viac…

Dohovor o právach dieťaťa

21. septembra 2021

Práva detí sa menili počas celej histórie ľudstva. Špeciálny prístup k deťom môžeme pozorovať už v pravekých jaskyniach. Viac sa dozviete v rozhovore so Zuzanou Čačovou z Nadácie otvorenej spoločnosti.

Viac sa dozviete na našom Youtube v špeciálnom vydaní Bez modrín venovanému právam detí. Pozrieť si ho môžete aj tu: Čítať viac…

Rozprávajme sa rodovo korektne

13. septembra 2021

Šéf v práci vyhlasuje dôležitý oznam. “Milí kolegovia..,” obráti sa na kolektív, v ktorom majú bohaté zastúpenie aj ženy. Mnoho z nich sa v tom momente môže cítiť ako na druhej koľaji, lebo nadriadený informácie adresuje kolegom mužom, nie kolegyniam. Ďalšie si to zas ani nemusia všimnúť, veď podobné slovné konštrukcie sú u nás úplne bežné.

Čítať viac…