Podporte nás >
Domov - Informácie k organizácii podujatia

Informácie k organizácii podujatia

Medzinárodné podujatie “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2023!”, upozorňuje na dôležitosť ochrany detí pred násilím. Bubnovaním symbolicky dávame hlas týraným deťom, ktoré sú často neviditeľné i nepočuté.

Do Bubnovačky sa môže zapojiť každý. Zapojiť sa môžu školy, spolky, firmy i rodiny doma. Môžete sa spojiť a spoločne v meste sa stretnúť na námestí. Podporiť vás môže mesto, či lokálny hudobníci so svojimi bubnami. Bubnovať môžete na školách – v triedach, na chodbách, telocvični, či na dvore. Okrem samotného bubnovania sú vítané podporné aktivity k téme prevencie násilia – napríklad premietanie filmov k téme, rozhovory, diskusie, tematické nástenky, pre menších zadania na kreslenie, …. kreativite pre podporu témy sa ozaj medze nekladú :)

Ak budete bubnovať alebo realizovať nejaké podporné aktivity, bez ohľadu na miesto (škola, organizácia, firma alebo obývačka), určite nám o tom dajte vedieť prostredníctvom registrácie. Info o miestach podpory, budeme priebežne zverejňovať na mape „BUBNOVAČKA 2023”. A tiež Vám radi pošleme vizuály tohtoročnej bubnovačky vo forme plagátu, bannerov na web, FB postov, aj to aj formát s textom: „Aj my sme súčasťou“.

Ak ste odoslali registráciu a nenašli ste sa na mape, dajte nám to vedieť na bubnovacka(at)centrumslniecko.sk.


ŠKOLY/ORGANIZÁCIE sa môžu po vyplnení registrácie zapojiť do podujatia

  • prostredníctvom koordinátora
  • samostatne

V oboch prípadoch je dôležité, aby boli všetci zapojení pred samotným podujatím informovaní o myšlienke podujatia. V škole/organizácii odporúčame sa o zapojení školy/organizácie do podujatia najprv pozhovárať s celým kolektívom a dohodnúť sa na forme a rozsahu zapojenia. V školách je potrebné následne informovať aj všetkých žiakov, napríklad prostredníctvom triednych učiteľov alebo aj školským rozhlasom. Vhodná je aj spoločná “preventívna hodina” pred samotným podujatím zameraná na tému ochrany pred násilím.

ZAPOJENIE PROSTREDNÍCTVOM KOORDINÁTORA

V mestách, kde sú koordinátori, školy/organizácie sú oslovené koordinátormi ohľadom záujmu o zapojenie sa do spoločného bubnovania na jednom mieste. Ohľadom čoho následne komunikujú s koordinátormi. Škola/organizácia sa môže rozhodnúť, či sa zapojí do podujatia samostatne alebo účasťou na spoločnom bubnovaní. Samozrejme môže realizovať vlastné podporné aktivity, bubnovať samostatne a zároveň sa zapojiť aj do spoločného bubnovania.

Koordinátorov na Slovensku prioritne zastrešuje Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch. O koordinovaných mestách budeme registrovaných priebežne informovať a v prípade záujmu ich prepájať s koordinátormi.

Ak vo vašom meste ešte nie je koordinátor, koordinovať podujatie môžete aj vy. Čo sa od koordinovania očakáva »»

ZAPOJENIE ŠKOLY/ORGANIZÁCIE SAMOSTATNE

  • dohodnutie spoločného bubnovania 20. novembra 2023 medzi 10:00-11:00,
  • výber miesta – triedy/miestnosti, chodba, telocvičňa, ihrisko alebo spoločný pochod s vyrobenými transparentami a bubnujúc okolo školy, cez sídlisko, obec/mesto, kancelária, …
  • možnosť realizácie podporných aktivít (ich príprava, rozdelenie zodpovedností, realizácia),
  • možnosť oslovenia lokálnych médií a pozvanie na podujatie/podporné aktivity, (takého lokálne udalosti majú média radi)
  • ak ste sa rozhodli zapojiť len ako jedna trieda/skupina, možno aj okolo vás sú ďalší, ktorí sa radi pridajú k vám, len o tejto možnosti nevedia a určite sa potešia, ak im o tomto podujatí a možnosti zapojenia dáte vedieť (oznam na nástenkách, v rozhlase, na porade,…)
  • máte partnerskú školu/y v obci/meste, môžete sa spojiť a bubnovanie i podporné aktivity realizovať spoločne

DÔLEŽITÉ

Z vášho bubnovania, či podporných aktivít spravte fotografie, videá, ktoré môžete pridávať do diskusie na FB udalosti „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2023!“.


SPÄŤ NA ÚVODNÚ STRÁNKU BUBNOVAČKY »»