Podporte nás >
Domov - Hlas detí nezastavil ani Covid-19

Hlas detí nezastavil ani Covid-19

23. novembra 2020

Minulý štvrtok Slovensko ukázalo, že Hlas detí je dôležitý! To, čo sa ešte začiatkom novembra zdalo neuskutočniteľným, 19. novembra 2020 sa stalo realitou. Aj napriek mimoriadnej situácii, bubnovalo naprieč celým Slovenskom cez 100 škôl od Gajár až po Čierne Pole. Bubnovalo sa na severe, západe, strede, východe i juhu Slovenska.  Bubnovalo sa na červenom i zelenom území. Bubnovalo sa v školách i doma.

Patronát nad siedmym ročníkom celoslovenskej bubnovačky „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2020!“ prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Aktuálna situácia, zapríčinená ochorením COVID-19, je pre všetkých náročná. No dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a potreby včasnej prevencie spojila Slovensko už po siedmy krát. A i keď v sťažených podmienkach, predsa sa zapojili stovky detí a dospelých nielen bubnovaním, ale aj rozhovormi, výrobou videí, či tvorivými aktivitami.

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka!

Fotografie a videá z celého Slovenska TU

Všetky zapojené obce a mestá nájdete na aktuálnej mape BUBNOVAČKA 2020

Organizátori bubnovačky, Centrum Slniečko, n.o. a Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, vnímajú podujatie ako mimoriadne úspešne. „Účasť takého množstva škôl aj napriek naozaj náročnej situácii, sú dôkazom, že téma ochrana detí pred násilím je na Slovensku dôležitá. A práve preto je podpora a rozvoj kvalitných preventívnych programov, otváranie diskusií na všetkých úrovniach i zapájanie detí do rozhodovaní, základným predpokladom, ako sa s násilím vysporiadať!“, zhrnuli organizátori.

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

———-

Centrum Slniečko, n.o. z Nitry sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí pri legislatívnych úpravách. Viac info na www.centrumslniecko.sk, www.bezmodrin.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk

Národné koordinačné strediskom pre riešenie problematiky ochrany detí pred násilím pri MPSVaR SR od svojho vzniku v roku 2014 plní v spolupráci a koordinácii s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na ochranu života a zdravia detí úlohy národného koordinačného rámca pre riešenie násilia páchaného na deťoch a zabezpečuje úlohy koordinátora pre vykonávanie Dohovoru o právach dieťaťa. Viac na www.detstvobeznasilia.gov.sk.