Podporte nás >
Domov - O nás - Bezpečný ženský dom

Bezpečný ženský dom

Bezpečný ženský dom vytvára priestor pre plnohodnotný život bez násilia. Zabezpečuje ochranu a bezpečie, posilnenie a spoločenskú ochranu. Je to priestor pre matky s deťmi a ženy – obete všetkých foriem domáceho násilia.

Poskytuje sociálne služby zahrňujúce ubytovanie, krízovú pomoc a systém komplexných podporných služieb smerujúcich k psychickému zastabilizovaniu, prekonanie tráum a bariér z domáceho násilia vrátane pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Je to priestor, kde je možné s dôverou hovoriť o svojej skúsenosti. Zároveň podporuje zvnútorňovanie sa so svojimi právami a nárokmi, rozhodovanie sa o ďalšom postupe v ústretovom prostredí, kde sa s každým zaobchádza s rešpektom a citlivo pri zachovaní dôstojnosti.

Bezpečný ženský dom je špecializovaným zariadením a je určený len na čas potrebný pre krízovu intervenciu. Všetky lientky sú prijímané prostredníctvom Poradne Centra Slniečko TU.

Súčasťou je aj krízová linka 0905 511 512.

Bezpečný ženský dom vznikol vďaka grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaniu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z týchto zdrojov bol prvé roky aj financovaný. Od mája 2017 do marca 2018 boli hlavným zdrojom financovania peniaze z rezervy Úradu vlády SR. Ďalšími zdrojmi pre pokrytie nákladov sú príspevky od súkromných a firemných darcov a príspevok od NSK.


Krízová linka – 0905 511 512
bzd (at) centrumslniecko.sk