Podporte nás >
Domov - O nás - Bezpečný ženský dom a útulok Bezpečný dom

Bezpečný ženský dom a útulok Bezpečný dom

Bezpečný ženský dom vytvára priestor pre plnohodnotný život bez násilia. Zabezpečuje ochranu a bezpečie, posilnenie a spoločenskú ochranu. Je to priestor pre matky s deťmi a ženy – obete všetkých foriem domáceho násilia.

Poskytuje sociálne služby zahrňujúce ubytovanie, krízovú pomoc a systém komplexných podporných služieb smerujúcich k psychickému zastabilizovaniu, prekonanie tráum a bariér z domáceho násilia vrátane pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Je to priestor, kde je možné s dôverou hovoriť o svojej skúsenosti. Zároveň podporuje zvnútorňovanie sa so svojimi právami a nárokmi, rozhodovanie sa o ďalšom postupe v ústretovom prostredí, kde sa s každým zaobchádza s rešpektom a citlivo pri zachovaní dôstojnosti.

Bezpečný ženský dom je špecializovaným zariadením a je určený len na čas potrebný pre krízovu intervenciu. Všetky lientky sú prijímané prostredníctvom Poradne pre obete »».

Bezpečný ženský dom vznikol vďaka podpore z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaniu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z týchto zdrojov bol prvé roky aj financovaný. Od mája 2017 do marca 2018 boli hlavným zdrojom financovania peniaze z rezervy Úradu vlády SR. V roku 2018 bolo spolu s “Poradňou pre obete” podporené prostredníctvom výzvy “Dotácia pre akreditované subjekty” dotáciou vo výške 41 435,54 €. Od 1. 8. 2018 je spolu s “Poradňou pre obete” financované aj s podporou z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Ďalšími zdrojmi pre pokrytie nákladov sú príspevky od súkromných a firemných darcov a príspevok z rozpočtu Nitrianského samosprávneho kraja.

Domov na polceste – útulok “Bezpečný dom” vytvára priestor pre osamostatnenie sa, úspešný štart do života vrátane uplatnenia sa na trhu práce a riešenia otázky bývania. Je určený pre matky s deťmi a osamelé ženy – obete domáceho násilia po krízovej intervencii, ktorú absolvovali v “Bezpečnom ženskom dome” Centra Slniečko, n.o. a ktoré sa po krízovej intervencii, nedokážu okamžite osamostatniť bez podpory.

Poskytuje sociálne služby zahŕňajúce ubytovanie a systém komplexných podporných služieb smerujúcich k motivácii a aktivizácii vnútorného potenciálu. Tieto služby majú dočasný charakter do doby, kým žena prevezme kontrolu nad svojim životom a s podporou odborného tímu si zabezpečí bývanie a uplatní sa na trhu práce. Kapacita zariadenia je 7 – 10 miest v troch izbách rodinného domu so spoločným zázemín (kuchyňa, komora, obývačka, herňa/študovňa, kúpeľka s vaňou a WC, samostatné WC s umývadlom), terasou, veľkou záhradou s altánkom, detským ihriskom a zeleninovou záhradkou.

Zariadenie je spolufinancované z rozpočtu Nitrianského samosprávneho kraja a príspevkov od firiem a súkromných darcov.

KRÍZOVÝ PLÁN na riešenie ochorenia COVID – 19 pre pobytové zariadenia BŽD a útulok


Krízová linka – 0905 511 512
bzd (at) centrumslniecko.sk