Podporte nás >
Domov - O nás - Zrealizované podujatia - Zrealizované podujatia v rokoch 2021 – 2023 - 13. jún 2022 – Tlačová konferencia

13. jún 2022 – Tlačová konferencia

V pondelok 13. júna 2022 sme v obradnej miestnosti Mestského úradu v Nitre zrealizovali tlačovú konferenciu aj za účasti veľvyslanca Nórskeho kráľovstva J.E. Terjeho Theodora Nervika, primátora mesta Nitra Mareka Hattasa a tiež zástupcov MIRRI SK, polície, pomáhajúcich organizácii, poslancov mesta.

Fotoalbum »», foto: Jakub Kovalík

Predstavené bolo spustenie projektu “BŽD – krok k životu bez násilia”, ktorý bude realizovaný z podpory z nórskych grantov, finančných prostriedkov Centra Slniečko, n.o. a vo výške 15 % spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v programovej oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie. Hlavným zámerom projektu je posilnenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb v už existujúcom BŽD prevádzkovanom Centrom Slniečko, n.o. a rozšírenie jeho kapacity o 15 miest.

Pôjde o rozšírenie Bezpečného ženského domu spĺňajúceho minimálne európske štandardy pre poskytovanie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom na území mesta Nitra. Prvý Bezpečný ženský dom, a to nielen v Nitre, ale aj na Slovensku, bol spustený do prevádzky v roku 2015 taktiež vďaka podpore z grantov Nórskeho kráľovstva.

Dôležitou súčasťou projektu je posilnenie informovanosti o násilí na ženách, o možnostiach, formách a prostriedkoch riešenia násilia páchaného na ženách a deťoch, a to prostredníctvom kampane na zvýšenie povedomia v Nitrianskom samosprávnom kraji. Kampaň bude ťažiskovo distribuovaná prostredníctvom internetových platforiem, no predovšetkým v podobe kvalitného podcastového seriálu.

Projekt „Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia“ získal grant z Nórska v sume 509 369,00 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 89 889,00 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celková výška projektového grantu predstavuje 599 258,00 €. Hlavným cieľom projektu je posilnenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb v Bezpečnom ženskom dome a rozšírenie jeho kapacity o 15 miest v kontexte uplatňovania minimálnych Európskych štandardov pre poskytovanie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Cieľom projektu je taktiež realizácia kampane na zvýšenie povedomia a vzdelávacej kampane v téme násilia páchaného na ženách a deťoch.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.“

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe.“

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norweygrants.sk.“

„If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk .“