Podporte nás >
Domov - Ide to aj bez modrín. Na tele aj na duši.

Ide to aj bez modrín. Na tele aj na duši.

25. septembra 2020

Čo zažívajú obete domáceho násilia? Ako máme na Slovensku nastavený systém ich ochrany? Kde je hranica medzi násilnou a nenásilnou komunikáciou? Aká je účinná prevencia? Tieto a podobné otázky bude postupne odkrývať nový projekt neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o..

Systém ochrany detí a obetí domáceho, rodovo podmieneného násilia na Slovensku má viaceré “biele miesta”. Tie spôsobujú, že obete násilia nie sú dostatočne chránené a nedostáva sa im adekvátnej odbornej podpory a pomoci. Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. , ktorá sa téme obetí domáceho násilia venuje už viac ako 20 rokov, preto spúšťa projekt Bez modrín.

Cieľom projektu Bez modrín je implementovať inovatívne metódy zážitkového vzdelávania pedagógom, ale i  študentom – budúcim profesionálom v téme dodržiavania a porušovania ľudských práv v kontexte rodovej rovnosti a prostredníctvom identifikácie vhodných a nevhodných prístupov odborníkov.

Násilie páchané na zraniteľných skupinách je jednoznačne ľudskoprávnym problémom a za porušovanie ľudských práv a slobôd musí prevziať zodpovednosť štát. Významnou súčasťou projektu je tak i analýza “bielych miest” v systéme ochrany obetí a organizácia okrúhlych stolov v témach porušovania ľudských práv a systému účinnej ochrany so zástupcami organizácií pracujúcich v oblasti domáceho a rodovo podmieneného násilia, spolu so zástupcami štátnej správy s cieľom zmeny legislatívy a nastavenia funkčného systému.

Podcastový magazín pre odbornú aj laickú verejnosť

Od januára 2021 bude s dvojtýždňovou periodicitou vychádzať špecializovaná autorská podcastová relácia Bez modrín. Pôjde o sériu rozhovorov s odborníkmi z rôznych oblastí o tom, ako účinnejšie predchádzať násiliu a zodpovednejšie pomáhať všetkým, ktorí ho zažívajú.

Neoddeliteľnou súčasťou zmeny je aj verejnosť. Podcast bude slúžiť ako na informovanie, tak aj ako účinný nástroj vytvorenia emočného vzťahu širšej verejnosti k téme, čo môže mať ideálne za následok potrebnú zmenu postojov.

Odkedy je s nami násilie? Ako sa vyvíjajú naše postoje voči nemu? Prečo je prevencia kľúčová? V dvadsiatich epizódach priblíži podcast tému násilia verejnosti z každej strany – od základných pojmov, cez vplyv kultúry či prostredia až po konkrétne prípady a možnosti efektívnej pomoci.

O organizácii

Centrum Slniečko, n.o. z Nitry sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí pri legislatívnych úpravách. Viac info na www.centrumslniecko.sk

O projekte

Projekt “Bez modrín” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.