Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Stratené

Stratené

Projekt: “Stratené”

Opis projektu:

Našou ambíciou je spracovať príbehy obetí, s ktorými sme sa reálne vo svojej praxi stretli, použiť ich ako literárne predlohy, námety a spracovať ich do formátu 7 dielnej rozhlasovej hry, ktorá bude distribuovaná online ako podcastový seriál. Sú to príbehy rodín, detí, niekedy celých generácií. Všetky sú pomerne smutné, niektoré končia horšie, ale mnohé môžu byť pozitívnym príkladom a nádejou, že z násilia vedie cesta. Scenár, casting hlasov aj zvukovýrobu vyvinieme v spolupráci s profesionálmi. Šírenie posolstva podporíme výraznou komunikačnou kampaňou, do ktorej zapojíme osobnosti verejného života.

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvyšovanie informovanosti verejnosti o problematike domáceho a rodovo podmieneného násilia. Domáce násilie sa týka všetkých bez rozdielu. Ide o závažné porušovanie základných ľudských práv. Na základe našich skúseností vieme, že informovanie verejnosti o tejto problematike nikdy nekončí. Verejnosť kŕmená senzáciami z médií však stráca citlivosť, pričom prax ukazuje na zvyšujúcu sa intenzitu násilia a to ako medzi dospelými, tak medzi deťmi. Preto považujeme za dôležité, snažiť sa komunikovať cez stále atraktívne a moderné formáty, ktoré publikum dnešnej doby oslovia.

Platforma podcastu je dostupným a aktuálne mimoriadne obľúbeným a vyhľadávaným formátom. Preto sme presvedčení, že scitlivovanie verejnosti cez osobné rozhovory so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi a cez príbehy reálnych ľudí je cestou pre podporu výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Veríme, že vzdelaná a rozhľadená spoločnosť je základom pre aktívnu občiansku spoločnosť.

Plánované aktivity:

Koncept kampane je vymyslený s fokusom na celé Slovensko. Budeme sa snažiť o dostupnosť informácií bez regionálnych rozdielov. Realizácia projektu bude prebiehať počas celého roka 2023, a to v rôznych fázach: príprava, produkcia a výroba, realizácia a distribúcia, vyhodnotenie.

1/ 7-dielny podcastový seriál “Stratené” založený na príbehoch podľa skutočných udalostí s hlasmi známych slovenských hercov a dopracovaný autorskými hudobnými kompozíciami oceňovanej kapely Fallgrapp

  • Všetky epizódy budú trvale umiestnené na všetkých podcastových platformách Spotify – Google – Apple – Anchor – Breaker – RadioPublic – PocketCasts aj na YouTube kanáli Centra Slniečko, n.o.. A tiež na špecializovanej stránke www.bezmodrin.sk a zdieľané na webstránke www.centrumslniecko.sk a FB Centra Slniečko.

2/ Aktívna celoročná komunikácia predmetných tém na špecializovanej webstránke www.bezmodrin.sk a edukačnom instagramovom profile @bezmodrin.

  • Výstupy na špecializovanej webstránke www.bezmodrin.sk a instagramovom účte @bezmodrin. Posty, príbehy, rozhovory, videá, reels, …

3/ Virálna instagramová kampaň “Medúza” so zapojením známych osobností v kontexte medzinárodnej ľudskoprávnej kampane 16 dní aktivizmu

  • “Medúza” bude podporná virálna komunikačná línia hlavnej kampane “Stratené” s cieľom virálneho šírenia informácií o dostupnosti pomoci a identifikácii obetí domáceho násilia

4/ Online a OOH kampaň “Stratené”

  • Domyslená komunikačná kampaň v médiách na podporu šírenia podcastového seriálu. Možno sa nám podarí vybaviť aj umiestnenie spotu v TV, nakoľko sa budeme snažiť o bezplatnú distribúciu (platené nasadenie spotu v TV je v rámci žiadosti finančne neúnosné)

5/ Odborné multidisciplinárne stretnutia

  • Stretnutia odborníkov, zástupcov organizácií pracujúcich s obeťami domáceho násilia ohľadom spolupráce pri realizácii projektu.

Suma podpory: 49 800 €

Spolufinancovanie: 38 800 €

Trvanie projektu: 1. január – 31. december 2023

Projekt bude realizovaný vďaka:

Podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.