Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Oslobodenie emócií v bezpečnom priestore

Oslobodenie emócií v bezpečnom priestore

Projekt: “Oslobodenie emócií v bezpečnom priestore”

Opis projektu:

Deti, ktoré sú zverené do našej starostlivosti po prežitom násilí v rôznych formách sú oveľa viac, ako fyzicky, zranené psychicky. Veľmi záleží aj na dobe, počas ktorej boli násiliu vystavené, rozsahu, či forme. Vyrovnávanie sa s prežitým je u každého dieťaťa iné a to aj v prípade, že k nám príde súrodenecká skupina. Preto je individuálny prístup a nastavenie podporných programov mimoriadne dôležité. Niektoré dieťa sa stáva apatickým, uzatvára sa, nechce komunikovať s okolím, iné si naopak volí cestu útočného a agresívneho správania. A práve prostredníctvom podporných aktivít a terapií môžeme deťom sprostredkovať priestor na sebapoznanie a realizáciu mimo zaužívaného, či ohraničeného základnými činnosťami. Zodpovedne vieme povedať, že bez takýchto podporných aktivít, ktoré sme zahrnuli aj v tomto projekte, by deti nenapredovali tak, ako napredujú a niektoré možno vôbec.

Ciele projektu:

1/ Podpora detí pri spracovaní prežitého a poskytnutie bezpečného priestoru pre uvoľnenie akýchkoľvek emócií.

Na základe doterajších skúseností vieme, že prostredníctvom muzikoterapie, tvorivých dielní, pravidelných kontaktov so zvieratami, či skvalitnením oddychovej zóny, dostanú deti priestor k uvoľneniu pozitívnych ale aj negatívnych emócií, čo im pomôže k zníženiu vnútorného napätia.

2/ Pomoc deťom v osobnostnom rozvoji

Prostredníctvom súboru všetkých aktivít dostanú deti priestor na osobné prežitie pozitívnych emócií, čo pomôže deťom pri rozvoji nových zručností, rozšírení osobných schopností, a k zvýšeniu predstavivosti, koncentrácie, k posilneniu sebavedomia a sebadôvery.

3/ Napomôcť deťom k ľahšiemu začleneniu sa späť do komunity

Prostredníctvom možnosti navštevovať prostredie divadla, dostanú deti priestor na získavanie nových zážitkov a skúseností.

Zrealizované aktivity:

1/ Muzikoterapia – táto aktivita bola realizovaná od júla do decembra každý mesiac v priestoroch obidvoch zariadení nášho CpDaR. Vedená bola lektorom muzikoterapie, profesionálnym hudobníkom a perkusionistom. Prostriedkom terapie bola hudba, ktorá pomocou verbálnych a neverbálnych médií zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu, posilňuje sebavedomie, znižuje napätie, navodzuje príjemnú atmosféru, zvyšuje predstavivosť a koncentráciu. Na jednotlivých hodinách boli deti vedené k poznávaniu nových zvukov, melódií a hudobných nástrojov, k spoločnému muzicírovaniu, hre na telo a na rôzne predmety okolo nás. Cez hudbu sa naučili uvoľňovať a ventilovať emócie.

2/ Tvorivé dielne – aktivita bola realizovaná jedenkrát do mesiaca v rozsahu dvoch hodín v priestoroch zariadenia CpDaR. Vždy bola vedená jedným z lektorov pre tvorivé dielne. Podstatou tvorivých dielní bola práca s rôznymi výtvarnými technikami a materiálmi. U detí sa rozvíjala ich predstavivosť a fantázia, posilňovalo sebavedomie v umeleckom prejave. Zároveň dostali priestor vzájomne sa inšpirovať. Podstatný bol proces tvorby, nie výsledok.

3/ Starostlivosť a jazdenie na koňoch – Umožnenie deťom jazdenia na koňoch, samozrejme s kompletnou starostlivosťou, ktorá zahŕňa kŕmenie i čistenie. Vďaka tomu si deti zažili tak pravú atmosféru ranča.

4/ Stretnutie s umením – podstatou aktivity bola návšteva kultúrnych predstavení, kde dostali deti priestor na zoznámenie sa s prostredím. Deti tak nadobudli nové skúsenosti s prostredím, s ktorým sa zvyčajne nestretávajú. Cieľom aktivity bol nácvik správania sa v spoločnosti na kultúrnom podujatí a získavanie nových skúseností i pozitívnych zážitkov.

5/ Oddychová zóna pre deti so záhradnými prvkami – pomocou tejto aktivity sme v záhrade jedného z našich zariadení skvalitnili a obohatili oddychovú zónu pre deti, ktorá im poskytla nový priestor na premýšľanie, oddych, relaxáciu, učenie a uvoľnenie fyzického a psychického napätia. Táto aktivita mala výrazne relaxačný a edukačný charakter.

Suma podpory: 6 070 €

Trvanie projektu: 1. júl 2022 – 31. marec 2023

Projekt bude realizovaný vďaka podpore: