Podporte nás >
Domov - Nitra rozširuje služby pre obete domáceho násilia

Nitra rozširuje služby pre obete domáceho násilia

15. mája 2024

Nitra, 15. máj 2024  – Kapacity pre poskytnutie bezpečného priestoru pre ženy zažívajúce násilie a ich deti sú na Slovensku dlhodobo poddimenzované. Centrum Slniečko, n.o. v spolupráci s mestom Nitra ukončilo rekonštrukciu objektu a zvyšuje kapacitu pre bezpečné bývanie, podporu a pomoc ženám, ktoré zažívali domáce násilie a ich deťom o 15 miest. V Nitrianskom samosprávnom kraji bude k dispozícii 32 miest.

Podarilo sa. Rekonštrukcia objektu vo vlastníctve Mesta Nitra bola v rámci projektu „Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia“ podporená Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov, finančnými prostriedkami Mesta Nitra, Centra Slniečko, n.o. a vo výške 15 % spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v programovej oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie.

Hlavným zámerom projektu bolo posilnenie a skvalitnenie poskytovaných služieb v už existujúcom Bezpečnom ženskom dome (BŽD) prevádzkovanom Centrom Slniečko, n.o. a rozšírenie jeho kapacity o 15 miest.

Zrekonštruovaný objekt BŽD spĺňa minimálne európske štandardy pre poskytovanie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Prvý Bezpečný ženský dom na Slovensku bol spustený do prevádzky v roku 2015 práve v Nitre, taktiež s podporou Nórskeho kráľovstva. Po deviatich rokoch zvyšuje kapacitu o 15 miest.

V Nitrianskom samosprávnom kraji v zmysle minimálnych štandardov Rady Európy by malo byť  až 170 miest a 6 poradenských centier.

„Obete domáceho násilia si prešli peklom na mieste, kde sa mali cítiť v bezpečí a chránené – peklom, ktoré sa rozpútalo v ich vlastných domovoch a od ich najbližších. Zariadenie núdzového bývania práve pre obete domáceho násilia sa v našom meste podarilo dokončiť aj vďaka výraznej podpore Mesta Nitra. Som veľmi hrdý, že pomáhame nájsť opätovný pocit bezpečia a istoty ľuďom, ktorí boli tak veľmi traumatizovaní, a že ich nový život bez násilia sa začína práve v krásne vybudovanom zariadení, ktoré sa dočasne stane ich domovom“, skonštatoval Marek Hattas, primátor Mesta Nitra.

Dôležitou súčasťou projektu bolo posilnenie informovanosti o násilí na ženách, o možnostiach, formách a prostriedkoch riešenia násilia páchaného na ženách a deťoch, a to prostredníctvom kampane na zvýšenie povedomia v Nitrianskom samosprávnom kraji. Kampaň bola realizovaná prostredníctvom internetových platforiem, no predovšetkým v podobe kvalitného sedemdielneho podcastového seriálu pod názvom Stratené (Bez modrín | Podcasty neziskovej organizácie Centrum Slniečko | Podcast on Spotify).

Ciele projektu boli zamerané aj na vzdelávanie. A to v oblasti prevencie násilia, v ktorom boli vyškolení sociálni pracovníci, pracovníčky, pedagógovia a pedagogičky, a to v pôvodnom slovenskom preventívnom programe z dielne Centra Slniečko, n.o. pod názvom KOZMO a jeho dobrodružstvá (Preventívny program – Kozmo a jeho dobrodružstvá (kozmove-dobrodruzstva.sk), Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá – Bez modrín (bezmodrin.sk).

Vzdelávanie bolo realizované aj v iných témach, napríklad ako identifikovať znaky násilia na deťoch, ako vhodne postupovať, či aké následky má dlhodobé domáce násilie, a to na novovytvorenom vzdelávacom portáli www.bezmodrin.sk.

V rámci vzdelávacej kampane bolo prostredníctvom interaktívnych webinárov a prezenčnou formou vyškolených spolu 153 účastníkov a účastníčok.

„Násilie sa stáva bežnou súčasťou komunikácie a našich vzťahov. Mrzí ma, že už tak bežnou, že ho často ani nevnímame, ako niečo patologické. Mlčaním a ani bagatelizovaním však nevymizne. Práve naopak. Dávame mu tým väčší priestor na prerastanie do našich sŕdc a postojov. Pokiaľ ale stále budú medzi nami ľudia, a to v akejkoľvek pozícii, ktorým to nebude jedno, máme šancu. Nám v Centre Slniečko, to nie je jedno. A teší ma, že aj mnohým našim partnerom a podporovateľom to nie je jedno“, zhodnotila Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko, n.o..

Kontakt pre média:
Centrum Slniečko, n.o. –  Simona Nagy, 0908 573 262, simona.nagy@centrumslniecko.sk

Photo »»

——-
Centrum Slniečko, n.o. z Nitry sa už viac ako 24 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov/pracovníčky, pedagógov/pedagogičky, príslušníkov polície, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia pre obete domáceho násilia a stojí pri legislatívnych úpravách.

Viac info na www.centrumslniecko.sk, www.bezmodrin.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk

——

Projekt „Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia“ získal grant z Nórska v sume 509 369,00 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 89 889,00 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celková výška projektového grantu predstavuje 599 258,00 €. Hlavným cieľom projektu je posilnenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb v Bezpečnom ženskom dome a rozšírenie jeho kapacity o 15 miest v kontexte uplatňovania minimálnych Európskych štandardov pre poskytovanie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Cieľom projektu je taktiež realizácia kampane na zvýšenie povedomia a vzdelávacej kampane v téme násilia páchaného na ženách a deťoch.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.“

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe.“

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.“

„If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk .“