Podporte nás >
Domov - Mariana Kováčová si z rúk prezidentky prevzala štátne vyznamenanie

Mariana Kováčová si z rúk prezidentky prevzala štátne vyznamenanie

15. januára 2024

Riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko, Mariana Kováčová, bola spolu s 33 osobnosťami 14. januára ocenená štátnym vyznamenaním. Z rúk prezidentky Slovenskej republiky, Zuzany Čaputovej, si prevzala Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

Vďaka nej svieti deťom, ktoré zažili veľa fyzickej a psychickej bolesti, v živote slnko,“ zaznelo na slávnostnej ceremónii v budove Slovenskej filharmónie. Mariana Kováčová sa už od roku 1990 venuje problematike týraných, sexuálne zneužívaných detí a pomáha ženám a obetiam domáceho násilia. Po revolúcii začala s presviedčaním kompetentných a aj verejnosti, že týrané a zneužívané ženy a deti potrebujú odbornú pomoc. Už vtedy začala hľadať vhodné priestory pre prvé krízové centrum pre týrané a zneužívané deti, ako aj pre matky s deťmi na SlovenskuV roku 2000 založila neziskovú organizáciu Centrum Slniečko, ktorá odvtedy, už takmer 25 rokov, pomáha týraným, sexuálne zneužívaným či zanedbávaným deťom a obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Jej dlhodobá, systematická, ale najmä energická práca vyústila nielen vo vznik viacerých centier pre týrané a zneužívané deti, bezpečných ženských domovov, ale aj do realizácie preventívnych programov a mnohých osvetových kampaní, ktoré opakovane upozorňujú na násilie páchané na deťoch a ženách, pred ktorými si nemôžeme zakrývať oči.

Štátne vyznamenanie je pre mňa obrovská pocta. Veľmi si vážim, že som sa vďaka pani prezidentke zaradila medzi skupinu významných slovenských osobností, z ktorých každý spravil pre Slovensko a ľudí v ňom niečo obdivuhodné. Vnímam to ako ocenenie, ktoré nepatrí len mne, ale všetkým, ktorí mi v Centre Slniečko odhodlane pomáhajú podať pomocnú ruku tým, ktorí sa často nemajú na koho obrátiť,“ vyjadrila sa k štátnemu vyznamenaniu riaditeľka Centrum Slniečko, Mariana Kováčová.

Vyznamenané osobnosti za rok 2023:

NINA POLÁKOVÁ – štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti klasického tanca.

EVA SOPKOVÁ – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

JAN RYCHLÍK – štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.

RUDOLF FIBY – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

PETER GOMBITA – štátne vyznamenanie Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

EVA GAŠPAROVÁ – štátne vyznamenanie Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry.

MARIÁN MARKO – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

JAKUB KRAKO – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republik v oblasti športu.

JÚLIUS KOLLER – štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia.

EVA PAVLÍKOVÁ – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

JURAJ BARTUSZ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

ADAM MICHNIK – štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou.

MÁRIA DUŠINSKÁ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

STANISLAV RAKÚS – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti literatúry.

MARÍNA PAULÍNYOVÁ – štátne vyznamenanie Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedy, in memoriam, za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života.

BLAHO UHLÁR – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

MARIANA KOVÁČOVÁ – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.

ONDREJ NEPELA – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu.

GABRIELLA JARÁBIK – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.

LÁSZLÓ SZARKA – štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Maďarskom a Slovenskou republikou.

OTTA PLÁVKOVÁ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

ROMAN POLÁK – štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti divadla.

VÁCLAV MALÝ – štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.

MÁRIA BIELIKOVÁ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy a techniky, ako aj školstva.

JURAJ VALČUHA – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

KOLOMAN KERTÉSZ BAGALA – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia.

GIZELA FLEISCHMANNOVÁ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

EVA HUSÁRIKOVÁ – štátne vyznamenanie Medailu prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj kultúry a umenia zahraničných Slovákov.

PETER KEREKES – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti filmu.

DARINA BANCÍKOVÁ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, in memoriam, za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry, o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu.

PETER BEBJAK – štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti filmu.

PETER MIKULÁŠ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

PETRA VLHOVÁ – štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti športu.