Podporte nás >
Domov - Tisíce detí sa spoja, aby ich počuli všetci

Tisíce detí sa spoja, aby ich počuli všetci

14. novembra 2023

Pripravuje sa najväčšie prepojenie detí, s cieľom poukázať na svoje práva, aké Slovensko a Česko vo svojej histórii zažijú! Viac ako 140 000 detí sa spojí naprieč oboma krajinami a v pondelok ­20. novembra 2023 od 10:00-11:00 budú spoločne bubnovať, aby sme ich my dospelí počuli. Pretože Ticho deti pred násilím neochráni!

Desiaty ročník podujatia „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2023!“ sa koná na Slovensku pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a v Čechách pod záštitou prezidenta Českej republiky Petra Pavla a Evy Pavlovej, prvej dámy.

„Keď sa pozerám do očí detských obetí násilia býva mi smutno. Vidím v nich výčitku. Prečo sme to dopustili? Vidím v nich hnev, ale aj nádej. Uvedomujem si, že sme ako spoločnosť niekde zlyhali a zlyhávame. Uvedomujem si, že je to na nás dospelých, aby sa ochrana detí pred násilím stala prioritou. Deti by nemali zažívať násilie. A som rada, že to aj tento rok nahlas počas bubnovačky dajú nám dospelým vedieť, že ich hlas je dôležitý. Nevedia za seba bojovať, dokážu ale nemlčať. My dospelí by sme ich nemali umlčať a nemali by sme byť ticho. Lebo ticho, ani nás a ani deti, pred násilím neochráni“, Mariana Kováčová, zakladateľka Centra Slniečko, n.o..

Ani 33 rokov od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa nemôžeme povedať, že sú deti na Slovensku a v Čechách dostatočne chránené a rešpektované. Nepomohlo zatiaľ ani viac ako 230 000 detí a dospelých, ktorí za posledných desať rokov vyšli v novembri do ulíc. Ticho deti pred násilím neochráni! Ochranu pred násilím a prevenciu násilia musíme riešiť nahlas, komplexne a koordinovane. Ticho nič nerieši.

„Násilie páchané na deťoch je často skloňované vtedy, keď dôjde k nejakej tragédii. Vtedy na chvíľu ovládne televízne spravodajstvo, dostane sa na prvé stránky novín a zatrasie našou predstavivosťou. Násilie však existuje aj mimo týchto udalostí, ktoré sú často len jeho vyvrcholením v konkrétnom smutnom prípade. Buďme spolu vnímaví a nedovoľme, aby boli násilie v našom okolí prehliadané. Nenechajme detský hlas nevypočutý,“ uviedla riaditeľka NKSpreRPNnD, Mária Vargová. 

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Práve preto sa od roku 2014 vždy v novembri organizuje podujatie “Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré upozorňuje na dôležitosť dlhodobo zanedbávanej včasnej ochrany detí pred násilím, poukazuje na potrebu včasnej prevencie v spoločnosti a vyjadruje hlasné NIE, násiliu na deťoch!

„Bubnovačka je skvělá příležitost, jak dát dětem, ale široké veřejnosti jasnou a hlasitou zprávu, že násilí v blízkých vztazích není v pořádku a pokud někdo násilí zažívá, je důležité na to nebýt sám a říci si o pomoc. Odpovědností nás dospělých je zajistit, aby tato pomoc pro ohrožené děti byla včasná, dobře dostupná a dobře koordinovaná v zájmu dítěte. Bohužel tomu v České republice stále tak není, i proto mám velkou radost, že hlas dětským obětem násilí společně s námi dali i pan prezident s první dámou, stejně tak jako Kancelář veřejného ochránce práv nebo zmocněnkyně pro lidská práva. Je to důležitý signál pro všechny, ale zejména pro děti,  že násilí v rodinách nelze přehlížet,” hovorí Petra Wünschová, riaditeľka Centra Locika, z.ú..

Do Bubnovačky sa môže zapojiť každý. Zapájajú sa, spolky, inštitúcie, firmy i rodiny doma. Bubnujú spoločne v meste na námestí, v športových halách. Bubnujú sa na školách v triedach, na chodbách, telocvični, či na dvore, ale aj vo firmách, organizáciách,… Okrem samotného bubnovania sú počas celého tohto týždňa organizované rôzne podporné aktivity k téme prevencie násilia. V školách napríklad premietanie filmov k téme, rozhovory, diskusie, tematické nástenky, pre menších zadania na kreslenie, …. Vo firmách je to zdieľanie informácií o ochrane detí, o podujatí prostredníctvom interných komunikačných kanálov, verejné prezentovanie podpory podujatia na sociálnych sieťach,…

Veľké spoločné bubnovania na Slovensku sa pripravujú v desiatkach obcí, ale aj v mestách Nitra, Partizánske, Handlová, Dolný Kubín, Trenčín, Prievidza, Nováky, Michalovce, Veľké Kapušany, Komárno, …

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 20. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

Všetci zapojení sú súčasťou mapy „Bubnovačka 2023“ na www.bubnovacka.eu.

Fotky a videá zo slovenských miest: FB podujatie „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2023!“

Fotky a videá z českých miest: FB podujatie „Bubnujeme, aby bylo děti lépe slyšet 2023“

———-

Hlavnými organizátormi sú tri organizácie, ktoré zohrávajú významnú úlohu na poli ochrany detí pred násilím na Slovensku a v Čechách.

Národné koordinačné strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVaR SR, vzniklo v roku 2014 a zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Viac info na www.detstvobeznasilia.gov.sk

Centrum Locika, z.ú. z Prahy od roku 2015 pomáha deťom, zažívajúcim násilie v rodine. Chráni záujem dieťaťa a poskytuje mu i jeho rodičom odbornú pomoc. Viac info na www.centrumlocika.cz, www.detstvibeznasili.sk

Centrum Slniečko, n.o. z Nitry, člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa už viac ako 23 rokov venuje prostredníctvom komplexu služieb pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Viac info na www.centrumslniecko.sk, www.bezmodrin.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk