Podporte nás >
Domov - Hlas detí je dôležitý!

Hlas detí je dôležitý!

25. novembra 2022

Viac ako 85 tisíc detí a dospelých naprieč celým Slovenskom a Českom bubnovalo za väčšiu ochranu detí pred násilím.

V piatok 18. novembra 2022 sa v slovenskej a českej histórii podarilo zatiaľ najväčšie prepojenie detí, ktoré sa postavili za svoje práva. Viac ako 85 000 detí a dospelých naprieč celým Slovenskom a Českom dokázalo, že HLAS DETÍ JE DÔLEŽITÝ! Zapojili sa školy, organizácie, komunity, ale aj mestá, firmy, banky, nadácie, či Polície ČR i Polícia SR. A to od Ašu až po Čierne Pole.

Patronát nad deviatym ročníkom Slovensko–Českej bubnovačky „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2022!“ prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová a splnomocnenkyňa vlády Českej republiky pre ľudské práva Klára Laurenčíková.

Ostatné tri roky nám priniesli pandémiu, vojnu, násilie z nenávisti či vyhrotenie extrémizmu. Situácia je náročná, napätie v spoločnosti je veľké. O to viac je dôležité venovať sa ochrane tých najzraniteľnejších – detí. Deti z násilia „nevyrastú“. Deti, ktoré rastú s násilím, si jeho následky nesú celý svoj život.

Násilie sa nás týka! Každá obeť násilia je dôsledkom nášho bagatelizovania a prehliadania.

Bubnovalo sa aj v prezidentskom paláci, kde prezidentka SR pani Zuzana Čaputová bubnovala spoločne s deťmi zo ZŠ Ostredková Bratislava a zoskupením Campana Batucada, ktoré v Nitre sprevádza toto podujatie od prvého ročníka v roku 2014.

Samotné bubnovanie bolo vyvrcholením palety podporných aktivít, ako boli diskusie, workshopy, súťaže v kreslení, či prednášky na podporu témy ochrany detí pred násilím a prevencie pred násilím.

Deti pred násilím ticho neochráni!

Organizátori bubnovačky, Centrum Slniečko, n.o.Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch a Centrum Locika, z. ú. vnímajú podujatie ako mimoriadne úspešne. „Druhý ročník spojenia Slovenska a Česka a účasť takého množstva škôl, ale aj zapojenie firiem, organizácii i polície nám dávajú nádej, že téma ochrany detí pred násilím je pre spoločnosť dôležitá. Veríme, že tisícky zapojených detí a dospelých boli dostatočné „hlučné“, aby ich počuli aj tí, ktorí rozhodujú o živote detí bez detí! Len dôsledné rešpektovanie a dôsledné napĺňanie všetkých článkov Dohovoru o právach dieťaťa na všetkých úrovniach je cestou, ako pre deti vytvoriť bezpečný priestor pre detstvo, bezpečný priestor pre život“, zhrnuli organizátori.

Fotografie a videá z celého Slovenska TU

Fotografie a videá z celých Čiech TU

Mapa zapojených škôl, organizácií a firiem: BUBNOVAČKA 2022

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
18. november je Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 18. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Bubnovačku rozbehlo v roku 2014 Centrum Slniečko, n.o., člen Koalície pre deti Slovensko, ktoré sa problematike násilia na deťoch venuje viac ako 22 rokov. Už niekoľko ostatných ročníkov prebieha toto podujatie v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR a ktoré na Slovensku zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii konkrétnych systémových riešení, zabezpečujúcich ochranu detí pred násilím. Vďaka spoluorganizátorovi, pražskému Centru Locika, z.ú., od minulého roka Bubnovačka prekročila hranice Slovenska.

———-

Národné koordinačné strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou súčasťou MPSVaR SR, vzniklo v roku 2014. Ako gestor Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore koordinuje plnenie strategických a koncepčných cieľov Slovenskej republiky v oblasti ochrany detí pred násilím a ochrany detí v digitálnom priestore, vyhodnocuje  a aktualizuje dokumenty vlády v oblasti násilia páchaného na deťoch. Viac na www.detstvobeznasilia.gov.sk

Centrum Locika, z.ú. z Prahy od roku 2015 pomáha deťom, ktoré zažívajú násilie v rodine. Chráni záujem dieťaťa a poskytuje mu i jeho rodičom odbornú pomoc. Cieľom je minimalizovať dopady násilia v rodine na vývoj dieťaťa a nastaviť jeho zdravé vzťahy s oboma rodičmi tak, aby mohlo vyrastať v rešpektujúcom rodinnom prostredí. Viac info na https://www.detstvibeznasili.cz

Centrum Slniečko, n.o. z Nitry sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí pri legislatívnych úpravách. Viac info na www.centrumslniecko.sk, www.bezmodrin.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk