Podporte nás >
Domov - Podcast 18.

Podcast 18.

28. novembra 2021

Blíži sa zima, chlad. Teplo domova naberá aj iný, než metaforický rozmer. A máme tu pandémiu. Rôzne opatrenia či obmedzenia a počujeme najmä to, že máme ostať doma. Kde však máte ostať, ak ten domov nemáte? Medzi ľuďmi bez domova sú rôzne skupiny ľudí. Mladí aj starší ľudia, seniori, ľudia so zdravotnými a psychickými problémami, týrané ženy, odchovanci z detských domov.

Častými bezprostrednými príčinami sú strata zamestnania, rozvody, zlá sociálna situácia, neisté bytové podmienky, zadlženosť, závislosti. Výskumy ukazujú, že medzi ľuďmi bez domova je vysoký počet tých, ktorí v detstve zažili sexuálne, emocionálne alebo fyzické zneužívanie. Rozhodli sme sa preto pozvať do dnešnej epizódy podcastu Bez modrín Alexandru Károvú, riaditeľku občianskeho združenia Vagus, ktorá sa spolu s kolegami venuje práci s ľuďmi bez domova už 10 rokov.

Projekt Bez modrín je realizovaný vďaka Podpore programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.