Podporte nás >
Domov - Deti pred násilím ticho neochráni

Deti pred násilím ticho neochráni

12. novembra 2020

Na Slovensku pripravuje nezisková organizácia Centrum Slniečko v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri MPSVaR SR, pod záštitou prezidentky slovenskej republiky Zuzany Čaputovej siedmy ročník bubnovačky. Podujatia, ktoré má 19. novembra 2020 symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej prevencie.

Tento ročník bude obzvlášť výnimočný, kvôli momentálnej situácii zapríčinenej ochorením COVID-19.  Všetci sme sa stali obeťami. Obeťami Covid-19 a jeho následkov. Priniesol karantény, sociálnu izoláciu i ekonomické ohrozenie. Ale ukazuje nám, ako sa vieme zomknúť a pomáhať si. Ochrániť sa pred ním môžeme len spoločným úsilím, rovnako, ako pred každým násilím.

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. 

Násilie na deťoch je tu, je okolo nás, aj keď ho často nevnímame, nevidíme. Uzatvorenie v domovoch počas pandémie prinieslo aj zvýšenie našej vnímavosti na to, čo sa deje okolo. A zrazu, keď sme ostali doma spozorneli sme, že ten detský plač nie je sem-tam, že je pravidelný, že mu niečo vždy predchádza. Je dôležité deti vnímať a počúvať viac, je dôležité deťom veriť. Aj preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“.

Počas minulých ročníkov sa zapojilo do bubnovania viac, ako 55 000 detí a dospelých. Tentokrát to bude iné. Pre náročnosť situácie sa nebude bubnovať v uliciach, na námestiach, dvoroch, či v telocvičniach. Školy sa zapoja bubnovaním v triedach a netradične aj dištančne pri obrazovkách počítačov 19. novembra 2020, v čase 10:00 – 11:00, a takto netradične si pripomenieme, že Hlas detí je dôležitý.

„Celé okolie tuší, že niečo nie je v poriadku, alebo to aj vie alebo sami ľudia z okolia majú negatívnu skúsenosť s tou ohrozujúcou osobou. Napriek tomu si povedia, že azda sa to niekde nejako ututle, vyrieši alebo sa na to zabudne. Niektorí sa boja, že keď podajú trestné oznámenie, aj oni naňho podajú trestné oznámenie, že budú musieť chodiť na políciu, na súd vypovedať, možno budú čeliť zastrašovaniu. Nastupuje pud sebazáchovy, že viac sa bojím o seba ako o dieťa. No dospelý človek má sieť podpory a dieťa nie. Možno práve ja som ten jediný človek, ktorému dieťa môže povedať takúto dôležitú informáciu a možno som jediný človek, ktorý na to môže zareagovať. Preto nezostávajme ticho, hlavne v čase izolácie“, uviedla riaditeľka NKS, Mária Vargová.

Deti pred násilím ticho neochráni. „Ochrana pred násilím musí byť komplexná a venovať sa jej musíme na všetkých úrovniach a spoločne. Nosným pilierom ochrany je prevencia. Som hrdá na to, že práve v oblasti prevencie sa nám podarilo vytvoriť a rozbehnúť preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá, ktorý s deťmi už v predškolskom veku veľmi citlivo a komplexne otvára témy násilia.“, hovorí Mariana Kováčová, zakladateľka Centra Slniečko, n.o..

November je mesiacom viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa.
Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy BY MALO BYŤ HLAS DETÍ LEPŠIE POČUŤ!

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

———-

Centrum Slniečko, n.o. z Nitry sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí pri legislatívnych úpravách.

Viac info na www.centrumslniecko.sk, www.bezmodrin.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk

 

Národné koordinačné strediskom pre riešenie problematiky ochrany detí pred násilím pri MPSVaR SR od svojho vzniku v roku 2014 plní v spolupráci a koordinácii s určenými zástupcami rezortov zodpovedných za politiky na ochranu života a zdravia detí úlohy národného koordinačného rámca pre riešenie násilia páchaného na deťoch a zabezpečuje úlohy koordinátora pre vykonávanie Dohovoru o právach dieťaťa.

Viac na www.detstvobeznasilia.gov.sk.