Granty EPH a NórskaMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republikyCentrum Slniečko

Úvodná stránka

Slniečko srdce

Projekt „Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia“ získal grant z Nórska v sume 509 369,00 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 89 889,00 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Hlavným cieľom projektu je posilnenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb v Bezpečnom ženskom dome a rozšírenie jeho kapacity o 15 miest v kontexte uplatňovania minimálnych Európskych štandardov pre poskytovanie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Cieľom projektu je taktiež realizácia kampane na zvýšenie povedomia a vzdelávacej kampane v téme násilia páchaného na ženách a deťoch.