Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - “Kália” – Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

“Kália” – Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Projekt: “Kália” – Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich deti

Kód projektu: DGV03021

Programová oblasť: Domáce a rodovo podmienené násilie

Projektová zmluva č. 3075/2022 // Partnerská dohoda

Dĺžka realizácie aktivít projektu: september 2022 – apríl 2024

Žiadateľ/prijímateľ: TENENET o.z.

Postavenie Centra Slniečko, n.o.: partner v projekte

Výška projektového grantu: 631 969,00 €

Maximálna výška pre partnera projektu: 94 762 €

Zámer projektu: 

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie dvoch poradenských centier pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia a to v Senci a v Trnave a poskytovanie špecializovaných poradenských služieb.

Aktivity partnera:

Školenia / workshopy pre pracovníkov poradenských centier za účelom zvýšenia ich kvalifikácie v oblasti domáceho násilia a rodovo podmieneného násilia

Cieľové skupiny:

  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj neverejnom sektore;
  • subjekty vykonávajúce opatrenia SPOD a SK

Realizované v rámci projektu, podporeného Nórskom prostredníctvom nórskych grantov, finančných prostriedkov Centra Slniečko, n.o. a vo výške 15 % spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v programovej oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

1. Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

3. Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk, alebo FB profil.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“
„Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“