Podporte nás >
Domov - Medzinárodná konferencia

Medzinárodná konferencia

22. marca 2023

V pondelok 27. marca 2023, privítame na FSVaZ UKF v Nitre, účastníkov medzinárodnej konferencie “Sexuálne zenužívané dieťa”. Prednášať prídu Eliane G. Stefango, MA, LCPC, NCC, Illinois, USA; doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc., Praha, Česká republika a prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD. akad. Soch., Bratislava, Slovenská republika.

Partnerom konferencie je FSVaZ UKF v Nitre. Generálnym partnerom je The Velux Foundations.

Miesto konania: FSVaZ UKF v Nitre, Kraskova 1, Aula A-719

Dátum a čas: 27. 3. 2023 od 9.00 – 12.50


Program:

9.00 – 9.10     Privítanie účastníkov a otvorenie konferencie

Mgr. Mariana Kováčová, PhD., vedecká garantka konferencie, riaditeľka Centrum Slniečko, n. o.

doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., dekan FSVaZ UKF v nitre

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., vedecká garantka konferencie, FSVaZ UKF v Nitre

9.10 – 10.35    Sexuálne zneužívanie detí

Eliane G. Stefango, MA, LCPC, NCC

10.35 – 10.45   Diskusia

10.45 – 11.00   Prestávka

11.00 – 11.45   Sexuologická a psychoterapeutická starostlivosť o páchateľov sexuálnych trestných činov voči deťom

doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.

11.45 – 11.55   Diskusia

11.55 – 12.35   Arteterapeutická diagnostika a terapia týraných a sexuálne zneužívaných detí

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD. akad. Soch.

12.35 – 12.45   Diskusia

12.50                 Záver konferencie


Prednášajúci:

Eliane G. Stefango, MA, LCPC, NCC

Klinická psychologička, psychoterapeutka supervízorka, expertka, súdna znalkyňa v téme sexuálneho zneužívania detí. Pochádza z Brazílie a dlhodobo pracuje a žije v USA. Má dlhoročné skúsenosti v individuálnej a rodinnej terapii so sexuálne zneužívanými deťmi, s detskou traumou, krízovým poradenstvom pre tých, čo prežili znásilnenie, v skupinovom poradenstve pre sexuálne zneužívané deti, ale aj s foréznym hodnotením sexuálne zneužívaných detí a to ako u mladistvých, tak u malých detí. Vo svojej bohatej praxi sa venuje aj krízovej intervencii, manželskej a rodinnej terapii, pracovala s incestnými rodinami, hodnotením páchateľov či liečbe disociačných porúch. Pracovala a stále pracuje vo významných inštitúciach zameraných na pomoc a podporu deťom a rodinám v kríze.

doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.

Klinický psychológ, psychoterapeut, vysokoškolský pedagóg, supervízor. Psychoterapii sa venuje viac než 40 rokov, pôsobí v Psychiatrickej nemocnici Bohnice v Prahe, 25 rokov pracuje so sexuálnymi delikventmi, ktorým bolo nariadené sexuologické ochranné liečenie ústavnou formou. V posledných rokoch sa odborne významne angažuje v supervíznych aktivitách  pre pomáhajúce profesie, ktoré často nadväzujú na vzdelávanie v psychoterapii a pomáhajú efektívnejšej terapeutickej a poradenskej práci s pacientmi a klientmi v zdravotníctve, školstve, ale aj v sociálnej práci. Spoluzakladal Český inštitút pre supervíziu a Českomoravský inštitút pre supervíziu a koučing a v oboch týchto inštitútoch viedol rad výcvikových programov pre českých, moravských a slovenských supervízorov.

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková-Fabrici, PhD. akad. Soch.

Arteterapii sa venuje od roku 1984, kedy založila keramický atelier v Ústave Prof. Matulaya pre detí s mentálnym handicapom. Od roku 1991 do roku 2021 pôsobila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Ako hosť prednášala na univerzitách v Česku, Rakúsku, Nemecku, Anglicku, Maďarsku, USA a v Austrálii. Svoje sochárske práce vystavovala na viac ako 40 individulánych výstavách  na Slovensku i v krajinách Európy, Ázie, Ameriky a Austrálie a na Novom Zélande a zučastnila sa viac ako 30 medzinárodných sochárskych sympóźii po celom svete. V roku 2000 založila a dodnes vedie organizáciu TerraTherapeutica a od v roku 2010 Inštitút vzdelávania  v arteterapii, ktorý ponúka štúdium pre budúcich arteterapeutov. Je autorkou mnohých odborných knižných titulov


Ide to aj bez modrín! www.bezmodrin.sk