Podporte nás >
Domov - Je pomoc obetiam domáceho násilia anonymná?

Je pomoc obetiam domáceho násilia anonymná?

6. októbra 2022

Ak sa osoba zažívajúca domáce násilie rozhodne, že potrebuje pomoc, do istej miery môže byť táto pomoc anonymná. Anonymita sa dá zachovať na úrovni poradenstva – ak takáto osoba vyhľadá pomoc odborníka, ktorý jej vie pomôcť s odkrytím možností, čo robiť, na koho sa obrátiť a predstaví jej systém pomoci obetiam.

V momente, keď je do procesu nutné zapojiť políciu, súdy, prípadne iné štátne inštitúcie a orgány, nie je logicky možné anonymitu zachovať. Tento fakt do istej miery môže ovplyvniť obete násilia pri rozhodovaní ako ďalej.

Je pochopiteľné, že sa desia konfrontácie s násilníkom – ako zareaguje na fakt, že ho „nahlásili“ a podobne.

V prieskume* realizovanom na Slovensku v roku 2019 vyplynulo, že až 72 % respondentov sa obáva, že ženy zažívajúce násilie len ťažko na Slovensku nájdu pomoc a ďalších 53 % opýtaných pripúšťa, že odchodom ženy z násilného vzťahu násilie neskončí. Takmer dve tretiny (61) % Slovákov si myslí, že ženy zažívajúce násilie neopúšťajú vzťah kvôli tomu, že sa obávajú, čo by odchod mohol spôsobiť násilníkovi.

Slovenská verejnosť teda napriek všetkým hlboko zakoreneným stereotypom o domácom násilí citlivo vníma, že odísť z takéhoto vzťahu nie je jednoduché. Na ceste von z cyklu násilia existuje viacero prekážok, pričom mnohé z nich sú práve existenčného charakteru. Hoci pomoc obetiam násilia nemôže byť v každom bode anonymná, dokáže byť adresná a účinná, aby sa obeti podarilo vymaniť z násilníkovho vplyvu. V každom prípade sa oplatí o pomoc požiadať.

*Zdroj: https://www.ikea.com/sk/sk/files/pdf/8a/d2/8ad29e6c/sk_prieskum_slovaci-a-tema-nasilia-pachaniho-na-zenach.pdf

Projekt Bez modrín je v roku 2022 realizovaný vďaka podpore The Velux Foundation a s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.