Podporte nás >
Domov - Viac miest pre obete domáceho násilia

Viac miest pre obete domáceho násilia

13. júna 2022

Nitra ponúkne viac miest pre obete domáceho násilia

Kapacity pre poskytnutie bezpečného priestoru pre ženy zažívajúce násilie a ich deti sú na Slovensku dlhodobo podvýživené. Centrum Slniečko, n.o. v spolupráci s mestom Nitra začína rekonštrukciu objektu, aby už o rok bolo otvorené rozšírenie Bezpečného ženského domu (BŽD), čím sa zvýši kapacita pre bezpečné bývanie žien a detí v Nitrianskom samosprávnom kraji z aktuálnych 17 miest na 32 miest. 

Oprava objektu vo vlastníctve mesta je podporená z nórskych grantov, finančných prostriedkov Centra Slniečko, n.o. a vo výške 15 % spolufinancovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v programovej oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie. Hlavným zámerom projektu je posilnenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb v už existujúcom BŽD prevádzkovanom Centrom Slniečko, n.o. a rozšírenie jeho kapacity o 15 miest.

Pôjde o rozšírenie Bezpečného ženského domu spĺňajúceho minimálne európske štandardy pre poskytovanie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom na území mesta Nitra. Prvý Bezpečný ženský dom, a to nielen v Nitre, ale aj na Slovensku, bol spustený do prevádzky v roku 2015 taktiež vďaka podpore z grantov Nórskeho kráľovstva.

„V úplne ideálnom svete by žiaden Bezpečný ženský dom nebol vôbec potrebný. My si však nezakrývame oči pred realitou. Vieme, že stále sú medzi nami ženy, ktoré doma zažívajú násilie a obeťami agresora sú často aj ich deti. Som preto rád, že sme našli mestské priestory, v ktorých po rekonštrukcii nájdu obete násilia bezpečné útočisko so všetkou podporou, ktorú potrebujú. Ako primátor som obzvlášť hrdý na to, že po Prešove je práve Nitra iba druhým mestom, ktoré do projektu rozšírenia Bezpečného ženského domu vstupuje s vlastným objektom. Prispejeme tak k ochrane zraniteľných bytostí, ktoré sa ocitli v zúfalej a nezávideniahodnej životnej situácii“, skonštatoval Marek Hattas, primátor Mesta Nitra.

Dôležitou súčasťou projektu je posilnenie informovanosti o násilí na ženách, o možnostiach, formách a prostriedkoch riešenia násilia páchaného na ženách a deťoch, a to prostredníctvom kampane na zvýšenie povedomia v Nitrianskom samosprávnom kraji. Kampaň bude ťažiskovo distribuovaná prostredníctvom internetových platforiem, no predovšetkým v podobe kvalitného podcastového seriálu.

„S násilím sa nemôžeme vysporiadať jeho popieraním, či bagatelizovaním, ale práve naopak tak, že o ňom budeme hovoriť a že spoločne všetky zainteresované subjekty budeme hľadať cesty pre jeho minimalizovanie, zastavenie a okamžité poskytnutie pomoci obetiam, ale i intervencie pre násilné osoby. Aj preto ma teší, že vďaka podpore projektu bude posilnený priestor pre multidisciplinárnu spoluprácu a sieťovanie všetkých subjektov, ktoré môžu a majú byť v tejto problematike aktívne a súčinné,“ zhodnotila Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko, n.o..

13. jún 2022, Tlačová konferencia, photo by Jakub Kovalík »»

Kontakt pre média:
Centrum Slniečko, n.o. –  Simona Nagy, 0908 573 262, media@centrumslniecko.sk
Mesto Nitra – Tomáš Holúbek, 0914 352 837, holubek@msunitra.sk

——-

Centrum Slniečko, n.o. z Nitry sa už viac ako 22 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí pri legislatívnych úpravách.

Viac info na www.centrumslniecko.sk, www.bezmodrin.sk, www.kozmove-dobrodruzstva.sk

——

Projekt „Bezpečný ženský dom – krok k životu bez násilia“ získal grant z Nórska v sume 509 369,00 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 89 889,00 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celková výška projektového grantu predstavuje 599 258,00 €. Hlavným cieľom projektu je posilnenie a skvalitnenie už poskytovaných služieb v Bezpečnom ženskom dome a rozšírenie jeho kapacity o 15 miest v kontexte uplatňovania minimálnych Európskych štandardov pre poskytovanie podpory a ochrany ženám zažívajúcim násilie a ich deťom. Cieľom projektu je taktiež realizácia kampane na zvýšenie povedomia a vzdelávacej kampane v téme násilia páchaného na ženách a deťoch.

„Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.“

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe.“

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norweygrants.sk.“

„If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk .“