Podporte nás >
Domov - Výročná správa 2021

Výročná správa 2021

6. júna 2022

“Poznáte Centrum Slniečko? Má za sebou už 21 rokov. Inak, moje šťastné číslo. 21 rokov nastavovania systému v prospech detí a žien zažívajúcich násilie, v prospech rodín v kríze a obetí domáceho násilia. 21 rokov skúseností s násilím v jeho najrôznejších podobách, víťazstiev, ale aj prehier s nefunkčným systémom, neznalosťou, bagatelizovaním. Ale aj nachádzanie porozumenia, sympatizantov a skvelých ľudí na ceste budovania systému v nesystéme.

Násilie je najčastejšie namierené na tých najzraniteľnejších a najslabších – deti, ženy, starší ľudia, zdravotne znevýhodnení. Najzákladnejšou premisou v úplných začiatkoch Centra Slniečko bolo a, samozrejme, aj stále je, aby sa deťom žilo lepšie, aby mali šťastnejší život a bezstarostnejšie detstvo bez násilia. Život nie je len o šťastí, prináša konflikty, v ktorých sa často vieme zacykliť, problémy, smútok, násilie. Postupne sa k cieľovej skupine detí pridávali ženy zažívajúce násilie spolu s ich deťmi, rodiny v kríze a obete domáceho násilia. A aj programy, projekty na ich ochranu, bezpečie a odbornú pomoc a prevenciu.

Osobne pre mňa sú veľmi dôležitými hodnoty založené na dôvere, bezpečí, diskrétnosti, profesionalite a zodpovednosti, ktoré tvoria základ pomoci a podpory v Centre Slniečko.

Za tých 21 rokov sme sa nesmierne posunuli, od myšlienok, nápadov ku konkrétnej pomoci, v kontexte ktorej vytvárame ucelený systém podpory a ochrany. Niektoré časti skladačky síce ešte chýbajú, ale je pre nás výzvou ich v priebehu dotvárať, pri čom nám nesmierne pomáhajú naši partneri, ľudia s veľkým srdcom, uvedomujúci si poslanie človeka na Zemi v zmysle kréda: „Načo je človek na svete, ak nepomáha slabším?“ Čím viac nás bude, tým viac šťastnejších ľudí bude kráčať svetom,” Mariana Kováčová, riaditeľka.

VÝROČNÁ SPRÁVA 2021 »»