Podporte nás >
Domov - Podcast 12.

Podcast 12.

6. júla 2021

Podcast 12.: Ako vplýva rozvod na deti?

Štatisticky je dokázané, že rozvodov pribúda v obdobiach, kedy ľudia trávia spolu viac času – po Vianociach, ale napríklad aj po letných prázdninách. S blížiacim sa začiatkom najväčších prázdnin v roku sme sa rozhodli venovať dvanástu epizódu podcastu Bez modrín práve téme rozvodu z pohľadu detí.

O priebehu rozvodového konania a jeho vplyve na deti, ale aj o tom, kto je kolízny opatrovník a aké najčastejšie chyby pri rozvodoch vznikajú, sa v dvanástej epizóde podcastu Bez modrín rozprávame s advokátom Matúšom Kanisom.

Matúš Kanis je advokát zaoberajúci sa pomocou obetiam sexuálneho, domáceho a partnerského násilia. Je súčasťou Advokátskej kancelárie Kanisová&Kanis, ktorá je akreditovaným subjektom na pomoc obetiam trestných činov podľa zákona o obetiach s pôsobnosťou v BA a TT krajoch.

V epizóde sa k téme rozvodu a s tým spojeným psychickým násilím na deťoch vyjadruje aj Denisa Vargová, vedúca Centra pre deti a rodiny v Nitre špecializovaného na týrané a sexuálne zneužívané deti, ktoré je prevádzkované neziskovou organizáciou Centrum Slniečko.

Bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo, multidisciplinárne poradenstvo a diagnostiku sy CAN, podporné terapie (arteterapia, egroterapia, muzikoterapia, …), terénnu sociálnu prácu, sanáciu rodín poskytuje naše Intervenčné centrum v Nitre. Intervenčné centrum – komplexné špecializované, zamerané na vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou, na ochranu detí ohrozené sy CAN a na pomoc rodinám v kríze.

Kontakt: ic.projekt (at) centrumslniecko.sk, 0918 347 903

 

 

Projekt “Bez modrín” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.