Podporte nás >
Domov - Podcast 10.

Podcast 10.

23. mája 2021

Podcast 10.: Prečo sú mladí ľudia najčastejšie obeťami kyberšikany?

To najcennejšie, čo mladý človek má, je dôvera. V jubilnejnej desiatej epizóde podcastu Bez modrín sme sa o kyberšikane, groomingu, ale aj dokumentárnom filme v Síti rozprávali so špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou z internetovej poradne IPčko.

Priniesť posolstvá podcastu Bez modrín by nebolo možné bez internetu. Vývoj technológií však prináša aj nové formy rizík a nástrah.

Zuzana Juránková je špeciálna pedagogička dlhodobo sa venujúca žiakom so sluchovým postihnutím. Okrem Pedagogickej fakulty UK v Bratislave pôsobí aj v internetovej poradni IPčko ako koordinátorka projektu Online terénnej práce, ktorý sa venuje aktívnemu mapovaniu online prostredia, vyhľadávaniu rizikových skupín, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi, intervenciam v týchto rizikových skupinách, fenoménom internetu a tvorbe pomáhajúceho obsahu rôzneho charakteru (videá, vlogy, podcasty, články, plagáty,…). V IPčku zastrešuje aj video poradenstvo pre mladých ľudí so sluchovým postihnutím, ktoré poskytuje internetová linka pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením Dobrá linka.

Čo je kybergrooming? Prečo dochádza ku kyberšikane? Čo robiť v rámci prevencie? Potvrdzuje dokumentárny film v Síti skúsenosti odborníčok a odborníkov z poradne IPčko? Sú obeťami sexuálnych predátorov ľudia bez ohľadu veku a rodu? Aké dôsledky v živote mladého človeka môže taká skúsenosť mať a ako sa im vyhnúť? Ako môžu pomáhať rodičia a škola? Aj na tieto otázky sme sa snažili nájsť spoločne odpovede.

Projekt “Bez modrín” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.