Podporte nás >
Domov - Podcast 01.

Podcast 01.

21. januára 2021

Domáce násilie sa týka všetkých. Kľúčová je prevencia

Súčasťou projektu neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. s názvom Bez modrín je od januára 2021 aj špeciálna podcastová relácia. Prostredníctvom rozhovorov s odborníčkami a odborníkmi z rôznych oblastí chce upriamiť pozornosť na tému domáceho a rodovo podmieneného násilia.

Systém ochrany detí a obetí domáceho, rodovo podmieneného násilia na Slovensku má viaceré “biele miesta”.Tie spôsobujú, že obete násilia nie sú dostatočne chránené a nedostáva sa im adekvátnej odbornej podpory a pomoci. Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o., ktorá sa téme obetí domáceho násilia venuje už viac ako 20 rokov, preto v roku 2020 spustila vynovený projekt Bez modrín.

„Násilie páchané na zraniteľných skupinách je jednoznačne ľudskoprávnym problémom a za porušovanie ľudských práv a slobôd musí prevziať zodpovednosť štát,” povedala o projekte Bez modrín Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko, n.o.. Veľkou a nevyhnutnou súčasťou zmeny je i laická verejnosť. S cieľom vytvorenia emočného vzťahu širšej verejnosti k téme domáceho a rodovo podmieneného násilia sa Centrum Slniečko, n.o. rozhodlo vytvoriť v rámci projektu Bez modrín rovnomennú podcastovú reláciu.

Dňa 17. januára predstavilo Centrum Slniečko, n.o. prvú epizódu podcastu Bez modrín. V prvej časti úvodnej epizódy približujú tvorcovia podcastu, Martina Slováková a Ivan Ježík, jeho vznik a myšlienku. V druhej časti otvára problematiku domáceho a rodovo podmieneného násilia Mariana Kováčová z Centra Slniečko, n.o..

Epizódy podcastu Bez modrín budú na obľúbených podcastových platformách vychádzať vždy v nedeľu s dvojtýždňovou periodicitou. Viac informácií možno nájsť na www.bezmodrin.sk/podcast.

Kontakt:

Mgr. art. Martina Slováková |0904 331 859| media@centrumslniecko.sk

Projekt “Bez modrín” je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.