Podporte nás >
Domov - Tisíce detí sa spoja, aby ich počuli všetci

Tisíce detí sa spoja, aby ich počuli všetci

18. novembra 2019

Viac ako 21 000 detí na celom Slovensku bude zajtra v rovnakom čas bubnovať, aby sme ich my dospelí počuli. Pôjde zrejme o najväčšie prepojenie detí, aké Slovensko vo svojej histórii zažilo, s cieľom poukázať na svoje práva, ktoré vek neanuluje! Deti z vyše 270 materských, základných a stredných škôl rozbubnujú s podporou dospelých medzi 10.00 – 11.00h. lavice, chodby, telocvične, školské dvory, námestia, a dokonca niekde zaplnia i štadióny.

Cieľom bubnovačky 19. novembra nie je lámanie rekordov. Podujatím s mottom „Bubnujeme,  aby bolo deti lepšie počuť“ chcú organizátori podporiť v spoločnosti tému väčšej ochrany detí pred násilím a poukázať na potrebu prevencie. „Násilie je téma, ktorá nás sprevádza celým naším životom v rôznych podobách. Ovplyvňuje náš život, a aj život našich detí. Deti sa čoraz častejšie stretávajú s ponižovaním, posmievaním, vylučovaním, či inými formami násilia, ale často sa problém odhalí, keď je už neskoro. Preto je veľmi dôležité o násilí s deťmi primerane veku hovoriť, aby vedeli, ako ho môžu identifikovať, ako ho eliminovať, a kde sa môžu obrátiť o pomoc. Mnohí rodičia sa prekvapia, keď povieme, že s deťmi je potrebné sa o násilí rozprávať už v materskej škole, ideálne do 6/7 rokov, kedy si dieťa vytvára prvé vzťahové väzby v kolektíve mimo rodinu a blízkych, učí sa rozpoznať, čo je ešte v poriadku, a čo už nie. Ten čas nesmieme prepásť.
S bubnovačkou sa tiež snažíme o akési „scitlivenie“ spoločnosti.  V mnohých prípadoch totiž deti prehovoria alebo„ vysielajú signály“, žiadosti o pomoc, ale ak ich nepočúvame, nepochopíme alebo problém bagatelizujeme, dieťa sa už neodváži ďalej o svojom probléme hovoriť a zostáva s nim osamotené. Práve počúvaním detského hlasu, môžeme začať deti lepšie chrániť“, hovorí Mariana Kováčová, riaditeľka Centra Slniečko, n.o., ktoré je hlavným organizátorom podujatia.

Bubnovačka prebieha v novembri na Slovensku už šiesty rok. Tento rok sa na organizácii partnersky podieľa aj Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, prostredníctvom svojich lokálnych koordinátorov v mestách na celom Slovensku. Výnimočnosť tohto ročníka bubnovačky je aj v tom, že sa podarila v takom masívnom rozsahu pripraviť práve v roku, kedy Dohovor o právach dieťaťa slávi 30 výročie!

„Sme radi, že toto podujatie dáva priestor tisíckam detí aj s podporu Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Prvý krok v boji proti násiliu musí byť ten, že si jeho existenciu pripustíme, najmä jeho množstvo a blízkosť. Bez našej aktivity a najmä odvahy bude násilie naďalej narastať. Keď príde za vami nejaké dieťa a povie vám, že mu niekto ubližuje, tak vám napadne asi tisíc dôvodov ako tomu neveriť, ako to poprieť a ako sa vyhnúť tej situácii a tomu riešeniu. Možno že vám napadne, že to dieťa určite chce dosiahnuť takýmto spôsob nejaké výhody. Možno vám napadne, že asi sa doma pohádali s rodičmi. Napadne vám, že veď tých rodičov poznám, veď toho  páchateľa, ktorého dieťa označí poznám, a veď to je super človek a je fajn a určite by niečo takéto neurobil. Čo je ešte horšie, že vám napadne, že to dieťa si môže vymýšľať a že môže klamať. A takýto silný súper je to násilie. Ono neexistuje nejaký úplne konkrétny návod, že toto je správne a nevieme ani zaručiť to, že tie slová, ktoré povieme budú správne a že nás dovedú k tomu cieľu. Nevieme ani zaručiť tomu dieťaťu, že všetko pôjde úplne hladko, ale vieme so sto percentnou istotou, že mlčanie a nehovorenie o tejto problematike a nehovorenie vlastne o násilí zabíja“, uvádza riaditeľka NKSpreRPNnD, Mária Vargová.

V mnohých školách sa bubnuje priamo v areáli škôl, inde vyjdú deti na námestia, alebo do športových hál. Bubnujúce deti stretneme priamo v uliciach napríklad v mestách Dolný Kubín, Stropkov, Veľké Kapušany, či Topoľčany, športové haly sa zas zaplnia v Banskej Bystrici, Michalovciach i Nitre. Deti z Holíča sa stretnú na Holíčskom zámku, školy zo Skalice vo Františkánskej záhrade.

Významnou sprievodnou akciou k bubnovačke je Detská konferencia vo Zvolene, ktorá sa 19. novembra začne o 9,00h. v priestoroch auly ZŠ Námestie Mládeže.   Deti  tu predstavia krátke prezentácie na závažné témy, ktoré si pripravili pod vedením koordinátorov prevencie: „Ticho pred násilím deti neochráni“, „Ako sa žije v detskom domove“, „Riziká sociálnych sietí“, „Extrémizmus“, „Sekty“, či „Youtuberi“ .

Prečo bubnujeme v novembri?

November je významným mesiacom v oblasti ochrany práv dieťaťa. Práve 19. november, kedy sa bubnovačka koná, je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. 20. novembra si svet pripomína 30. výročie od prijatia od Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý je najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii, ktorú ratifikovalo ho až 195 krajín.

Všetky zapojení mestá a obce nájdete na aktuálnej MAPE BUBNOVAČKY

Vďaka vám robíme svet detí krajším!

Kontakt:  

Centrum Slniečko: Mgr. Jana Pekárková |0908 574 579| bubnovacka@centrumslniecko.sk
NKSpRPnD: Mgr. Zuzana Prípadová |0908 914 636| zuzana.pripadova@employment.gov.sk