Podporte nás >
Domov - Kozmo a jeho dobrodružstvá

Kozmo a jeho dobrodružstvá

18. decembra 2017

V roku 2015 sme v spolupráci v trnavským kreatívnym štúdiom CUKRU predstavili program KOZMO, zameraný na prevenciu všetkých foriem násilia. Ako prvé bolo vytvorených 18 krátkych animovaných videí a webstránka. S násilím sa stretávajú nielen dospelí, ale aj deti. Kozmo je skvelou pomôckou, ako s deťmi interaktívne rozprávať o tak vážnej téme, akou násilie určite je. Vďaka podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práva a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie a dánskej nadácie “The Velux Foundations”, bolo možné program obohatiť o sériu skvelých podporných pomôcok. Vydali sme knihu príbehov “Kozmo a jeho dobrodružstvá” a k nej aj “Príručku pre dospelákov”. Tiež pexeso, metodickú maľovanku i nálepky.

Počas jesenie sa realizovala séria interaktívnych stretnutí s deťmi v štyroch materských školách v Nitre a jednej v Bratislave. Počas stretnutí preventisti Centra Slniečko zbierali podnety, skúšali rôzne metodiky, aby bolo pripravení vytvoriť metodiku. Metodika, ktorá bude odskúšaná, otestovaná v praxi a pripravená pre spracovanie do podoby, ktorú bude možné poskytnúť materským školám na Slovensku.

Počas benefičného večera “Bez modrín 2017” bola kniha s príručkou pokrstená zástupcom nadácie “The Velux Foundations” a ministerkou spravodlivosti SR a podpredsedníčkou vlády Luciou Žitňanskou. A bolo milým prekvapením, o ktorom zúčastnení netušili, keď krstná mama knihy oznámila, že má s Kozmom mimoriadné puto – za slobodna sa volala Kozmová.

Jesenná on-line kampaň, podporená projektom zvýšila návštevnosť tak FB profilu Kozma, ako aj webstránky www.kozmove-dobrodruzstva.sk, ktorú bolo možné rozšíriť o podstránku “Na stiahnutie“. Podstránka bude postupne doplňovaná o ďalšie a ďalšie materiály na voľné sťahovanie.