Podporte nás >
Domov - Tlačová konferencia k ukončeniu projektu BŽD

Tlačová konferencia k ukončeniu projektu BŽD

24. apríla 2017

Centrum Slniečko, n.o. otvorilo v Nitre 25. augusta 2015 prvý Bezpečný ženský dom (BŽD) na Slovensku, ktorý funguje podľa európskych štandardov. Od otvorenia bolo prijatých 34 žien a 42 detí a bolo poskytnutých 253 telefonických intervencií prostredníctvom krízovej linky 0905 511 512. Financovanie z Nórskych grantov končí 30. apríla 2017.

BŽD v Nitre za obdobie fungovania prichýlil ženy a deti zo všetkých krajov Slovenska. Podľa údajov Centra Slniečko je možné formy násilia rozdeliť nasledovne:

U žien: 42 % psychické násilie, 30 % fyzické násilie, 14 % ekonomické násilie, 9 % sexuálne násilie a 5 % sociálna izolácia.

U detí: 70 % psychické násilie a 30 % fyzické násilie.

BŽD v Nitre poskytuje priestor pre matky s deťmi a ženy, ktoré zažili násilie zo strany partnerov. Ženy a deti tu nájdu bezpečné miesto zahŕňajúce krízovú intervenciu, sociálnu intervenciu, psychologickú pomoc a právne poradenstvo. Súčasťou je výchovná a špeciálno-pedagogická starostlivosť o deti klientiek a podporné terapie – muzikoterapia, arteterapia, pohybová terapia, rodinné poradenstvo a pod.

BŽD na Slovensku bolo možné otvoriť vďaka finančnej podpore z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ďalšími zdrojmi financií sú príspevky od súkromných a firemných darcov. Chod týchto zariadení nie je možný len zo zdrojov mimovládnych organizácií, ktoré ich dnes prevádzkujú. Je potrebné, aby ich prevádzka bola postavená na financovaní, na ktorom sa budú podieľať štát, samospráva ako aj podporovatelia z radov právnických i fyzických osôb. Zabezpečenie tohto však nie je možné bez potrebnej legislatívy. Príprava na spustenie BŽD v roku 2014 bola spojená s prísľubom ukotvenia tejto formy poskytovania pomoci obetiam domáceho násilia v slovenskej legislatíve, vychádzajúc z týchto pilotne prevádzkovaných BŽD.

Je rok 2017 a slovenská legislatíva pojem Bezpečný ženský dom stále nepozná. Donedávna sa dokonca hrozilo, že k 30. aprílu 2017 ich prevádzka bude úplne ukončená a všetky ženy a deti, ktoré v nich našli útočisko, ostanú bez ochrany. Táto situácia zaktivovala viaceré BŽD a vďaka aktívnym rokovaniam s MPSVaR SR, Úradom vlády SR, MF SR a poslankyňami NR SR, minulý týždeň slovenská vláda schválila vyčlenenie finančných zdrojov na preklenutie šesťmesačného obdobia, ktoré by malo postačovať na nastavenie ich ďalšieho fungovania.