Podporte nás >
Domov - The Velux Foundations plní sny

The Velux Foundations plní sny

26. februára 2017

Centrum Slniečko, n.o. prevádzkuje šesť zariadení, z toho päť prevádzok je v prenajatých priestoroch: Krízové stredisko pre deti, Krízové stredisko pre matky s deťmi, Útulok “Bezpečný ženský dom”, Bezpečný ženský dom a Poradňa Centra Slniečko.

Mali sme však sen. Sen otvoriť INTERVENČNÉ CENTRUM vo vlastných priestoroch. Priestoroch s vôňou domova, priestoroch láskavých, priestoroch s dušou. Priestoroch, kde sa mamy, otcovia i deti budú cítiť bezpečne. Bezpečne natoľko, že sa otvoria, aby sme im pomohli. Priestoroch, kde sa aj zamestnanci Centra Slniečka zo všetkých zariadení budú môcť stretávať, vzdelávať a tešiť z luxuxu vlastného zázemia. Priestoroch, kde budeme môcť privítať partnerov.

Pracovať v láskavom priestore je nádherným uznaním dôležitosti ľudí pracujúcich s obeťami, ľudí pomáhajúcich deťom a rodinám. Ľudí, ktorí sa snažia robiť svet detí krajším.

Vďaka “THE VELUX FOUNDATIONS” sa sen stal skutočnosťou. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali a stále pomáhajú priestor dozariaďovať a zútulňovať pre deti, mamy, otcov a všetkých, ktorí sa im s veľkým srdcom venujú a pomáhajú.

Okrem tohto Intervenčného centra vo vlastnom priestore, prevádzuje Centrum Slniečko, n.o. päť ďalších prevádzok v prenajatých priestoroch: Krízové stredisko pre deti, Krízové stredisko pre matky s deťmi, Útulok “Bezpečný ženský dom”, Bezpečný ženský dom a Poradňu centra Slniečko.