Podporte nás >
Domov - O nás - Verejné obstarávanie - Verejné obstarávanie – archív

Verejné obstarávanie – archív

Ukončené verejné obstarávanie VO 02/2019:

Výzva na preloženie cenovej ponuky 18. 11. 2019
Názov zákazky: 
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet
Termín dodania predmetu zákazky: 01/2020 – 12/2020, resp. do vyčerpania objemu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 46 561,90 €
Lehota na predloženie ponúk: 6. 12. 2019 do 12:00 hod (v prípade doručenia poštou rozhoduje dátum doručenia verejnému obstarávateľovi, nie dátum podania na poštovú prepravu)

Kompletné znenie výzvy »»

Podpísaná Ramcova dohoda

Ukončené verejné obstarávanie VO 01/2018:

Výzva na preloženie cenovej ponuky 06. 08. 2018
Názov zákazky: 
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov 2018
Termín dodania predmetu zákazky: 09/2018 – 12/2019, resp. do vyčerpania objemu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 9 808,32 €
Lehota na predloženie ponúk: 22. 08. 2018 do 12:00 hod

Kompletné znenie výzvy »»

Podpísaná Rámcová dohoda

Ukončené verejné obstarávanie VO 03/2017:

Výzva na preloženie cenovej ponuky 18. 12. 2017
Názov zákazky: 
Kancelársky materiál (spotrebný tovar)
Termín dodania predmetu zákazky: 1/2018 – 12/2019, resp. do vyčerpania objemu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 694,83 €
Lehota na predloženie ponúk: 15. 01. 2018 do 12:00 hod

Kompletné znenie výzvy »»

Podpísaná Rámcová dohoda

Ukončené verejné obstarávanie VO 02/2017:

Výzva na preloženie cenovej ponuky 13. 10. 2017
Názov zákazky: 
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravných lístkov
Termín dodania predmetu zákazky: 11/2017 – 12/2019, resp. do vyčerpania objemu zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 13 238,52 €
Lehota na predloženie ponúk: 06. 11. 2017 do 12:00 hod

Kompletné znenie výzvy »»

Podpísaná Rámcová dohoda

Ukončené verejné obstarávanie VO 01/2017:

Výzva na preloženie cenovej ponuky 03. 07. 2017
Názov zákazky: 
Kúpa osobného automobilu
Termín dodania predmetu zákazky: do 31. 12. 2017
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14 611,33 €
Lehota na predloženie ponúk: do 18. 07. 2017 (vrátane)

Kompletné znenie výzvy »»

Podpísaná Zmluva formou Záväznej objednávky