Podporte nás >
Domov - O nás - Útulok Bezpečný dom

Útulok Bezpečný dom

Útulok “Bezpečný dom” bol založený Centrom Slniečko, n.o. v roku 2007 za účelom  poskytnutia pomoci ženám, matkám s deťmi, ktoré zažívali násilie v partnerských vzťahoch, domáce násilie a aj po odbornej krízovej intervencii potrebujú následnú podporu. Dotvára ucelený celok a komplexnosť služieb pre ženy zažívajúce násilie vytvorené Centrom Slniečko, n.o. a to od poskytnutia poradenstva v Poradni pre obete cez poskytnutie ochrany, bezpečia a krízovej intervencie v Bezpečnom ženskom dome až k následnej pomoci smerujúcej k samostatnému životu.

Bezpečný dom vytvára priestor pre osamostatnenie sa a úspešný štart do života vrátane uplatnenia sa na trhu práce a riešenia otázky bývania.

Poskytuje sociálne služby zahŕňajúce ubytovanie a systém komplexných podporných služieb smerujúcich k motivácii a aktivizácii vnútorného potenciálu. Tieto služby majú dočasný charakter do doby, kým žena – obeť násilia prevezme kontrolu nad svojim životom a s podporou odborného tímu si zabezpečí bývanie a uplatní sa na trhu práce. V Bezpečnom dome sa poskytuje sociálne poradenstvo a  ubytovanie na určitý čas, súhrnne na obdobie najviac 1 roku. Vo výnimočných situáciách sa môže predĺžiť doba ubytovania o 6 mesiacov. V zariadení sú utvorené podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť, v krízových situáciách aj potravinovú pomoc a poskytnutie ošatenia a obuvi. Nachádza sa v rodinnom dome so záhradou s altánkom, detským ihriskom a zeleninovou záhradkou. K dispozícii sú 3 izby so spoločným zázemím (kuchyňa, komora, obývačka, kúpeľňa s vaňou a toaletou, samostatná toaleta s umývadlom, sklad).

Záujemkyne o služby v BD sú prijímané prostredníctvom Poradenského centra »».

Kapacita zariadenia: 7 osôb

Poplatky: žena 2,00 €/deň, dieťa 0,50 €/deň

Zariadenie je spolufinancované z rozpočtu Nitrianského samosprávneho kraja a príspevkov od firiem a súkromných darcov.

Krízová linka – 0905 511 512


KRÍZOVÝ PLÁN na riešenie ochorenia COVID – 19 pre pobytové zariadenia BŽD a útulok