Podporte nás >
Domov - O nás - Ukončené projekty - Ukončené v rokoch 2018 – 2020

Ukončené v rokoch 2018 – 2020

PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2020:

MS SR – “Kozmo, alebo ako hovoriť s deťmi o násilí”

Nadácia Pontis – “Naordinujme hru deťom bez lásky”

Nadácia SPP – “Kozmo a jeho dobrodružstvá – ochrana detí pred násilím, prevenciou”

ESF, operačný program Ľudské zdroje – “Bez násilia”

NDS, Hodina deťom – “Budovaním pozitívnych zážitkov proti citovej deprivácii u detí so syndrómom CAN”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2019:

NDS, Grantový program Kooperatíva – “Cvičme spolu”

NDS, Hodina deťom – “Relaxačné a terapeutické aktivity pre deti so sy CAN”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2018:

The Velux Foundations – “Intervenčné centrum Slniečko” – vzdelávacie, preventívne, intervenčné centrum na pomoc detským obetiam násilia”

MS SR – “Eliminácia druhotnej viktimizácie vzdelávaním, realizáciou inovatívnych postupov a aplikáciou zákona o obetiach trestných činov”

MS SR – “KOZMO a jeho dobrodružstvá – preventívny program pre deti od materských škôl”

Nadácia SLSP – “Príbehmi a kresbami k eliminácií traumy”

NDS, Hodina deťom – “Cestujeme, pestujeme, spoznávame svet”