Podporte nás >
Domov - O nás - Ukončené projekty - Ukončené v rokoch 2018 – 2020

Ukončené v rokoch 2018 – 2020

PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2020:

NDS, Hodina deťom – “Budovaním pozitívnych zážitkov proti citovej deprivácii u detí so syndrómom CAN”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2019:

NDS – Cvičme spolu”

NDS, Hodina deťom – Relaxačné a terapeutické aktivity pre deti so sy CAN”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2018:

The Velux Foundations – Intervenčné centrum Slniečko” – vzdelávacie, preventívne, intervenčné centrum na pomoc detským obetiam násilia

MS SR – “Eliminácia druhotnej viktimizácie vzdelávaním, realizáciou inovatívnych postupov a aplikáciou zákona o obetiach trestných činov”

MS SR – KOZMO a jeho dobrodružstvá – preventívny program pre deti od materských škôl”

Nadácia SLSP – “Príbehmi a kresbami k eliminácií traumy”

NDS, Hodina deťom – Cestujeme, pestujeme, spoznávame svet”

MS SR – “Na palube všetci spolu”

MV SR – “Bez modrín a bez násilia”