Podporte nás >
Domov - O nás - Ukončené projekty - Ukončené v rokoch 2015 – 2017

Ukončené v rokoch 2015 – 2017

PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2017:

“C&A pre Intervenčné centrum Slniečko”

“Tábor s Kozmom”

“Športom ku zdraviu, alebo v zdravom tele zdravý duch”

“Letný tábor s KOZMOm 2017”

“Bezpečný ženský dom”

“Slovensko bez násilia páchaného na ženách”

“Bilaterálny fond 2016”

„Pomôžme deťom so syndrómom CAN tráviť svoj voľný čas zmysluplne“


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2016:

Pohybom k odbúraniu tráum z domáceho násilia u žien a detí”

“Podpora sociálnej inklúzie klientiek Centra Slniečko, n.o. a ZŤP pracovníčok Chránenej dielne Centrum Slniečko”

“Hrajme sa v záhrade”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2015:

“Priestor pre deti v Slniečku”

“Mosty spolupráce”

“Bilaterálny fond –D”

“Prevencia a eliminácia násilia na ženách”

“Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme sociálnoprávnej ochrany detí”

„Intervenčné centrum Slniečko (Intervenčné centrum pre pomoc detským obetiam násilia – týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania, rizikovým deťom a rizikovým rodinám ohrozených násilím)“

”Využívanie expresívnych terapií a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom so syndrómom CAN”