Podporte nás >
Domov - O nás - Ukončené projekty - Ukončené v rokoch 2009 – 2014

Ukončené v rokoch 2009 – 2014

PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2014:

Program Šviajčiarsko-slovenskej spolupráce – “Partnerstvo – najúčinnejší prostriedok pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie”

NKN, Fond Citybank – “Práca v záhrade, ako forma aktívneho odpočinku bez násilia”

NDS, Hodina deťom – “Telefonická krízová intervencia”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2013:

NKN, Nadácia SPP – “Športový deň Centra Slniečko 2”

NSK – “Športový deň Centra Slniečko”

ESF – “Nízkoprahové intervenčné centrum”

NKN, Nitrianska teplárenská spoločnosť – “Kreatívna dielnička pre deti a rodiny”

Nadácia Pontis, Nadačný fond SLSP – “Kreatívna dielňa Slniečko”

NDS, Hodina deťom – “Detská linka záchrany”

Johnson & Johnson – “Centrum krízovej intervencie pre deti a matky s deťmi v krízových životných situáciách”

KNB, Fond Citybank – “Arteterapia, ergoterapia a muzikoterapia – významný nástroj v pomoci týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2012:

Nadácia Orange – “Vianoce bez modrín”

NKN – “Tvorivá dielňa”

NSK – “Športom k prevencii”

Módny návrhár Róbert Bartolen – “Ohrozený druh”

NDS, Hodina deťom – “Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu”

KNB, Fond Citybank – “Kreatívna dielňa”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKOCH 2009 – 2011:

KNB, Fond Citybank – “Tvorivá dielňa  Slniečko”

NSK – “Športom k prevencii sociálno-patologických javov u deti a mládeže”

Nadácia Orange – “Intervenčné poradenské centrum pre obete domáceho násilia”

EHF, Nórske grandy a štátny rozpčet – “Pilier”

ESF – “Mosty”

NDS, Hodina deťom – “Hľadám si rodinu”