Podporte nás >
Domov - O nás - Ukončené projekty - Ukončené v rokoch 2008 – 2014

Ukončené v rokoch 2008 – 2014

PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2014:

“Partnerstvo – najúčinnejší prostriedok pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie”

“Práca v záhrade, ako forma aktívneho odpočinku bez násilia”

“Telefonická krízová intervencia”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2013:

“Športový deň Centra Slniečko 2”

“Športový deň Centra Slniečko”

“Nízkoprahové intervenčné centrum”

“Kreatívna dielnička pre deti a rodiny”

“Kreatívna dielňa Slniečko”

“Detská linka záchrany”

“Centrum krízovej intervencie pre deti a matky s deťmi v krízových životných situáciách”

“Arteterapia, ergoterapia a muzikoterapia – významný nástroj v pomoci týraným, zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2012:

“Vianoce bez modrín”

“Tvorivá dielňa”

“Športom k prevencii”

“Ohrozený druh”

“Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu”

“Kreatívna dielňa”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKOCH 2008 – 2011:

“Tvorivá dielňa  Slniečko”

“Športom k prevencii sociálno-patologických javov u deti a mládeže”

“Intervenčné poradenské centrum pre obete domáceho násilia”

“Pilier”

“Mosty”

“Hľadám si rodinu”