Podporte nás >
Domov - O nás - Ukončené projekty - Ukončené v rokoch 2017 – 2018 - Cestujeme, pestujeme, spoznávame svet

Cestujeme, pestujeme, spoznávame svet

Projekt: “Cestujeme, pestujeme, spoznávame svet”

Opis projektu:

Deti so syndrómom CAN, ktoré sú umiestňované v krízovom stredisku, sú vo väčšine prípadov deprimované ťažkou životnou situáciou, čo sa odráža na ich správaní a zlom duševnom stave. Realizácia projektu prispeje k rozvoju detí, k rozvoju ich pracovných zručností, vzťahu k prírode, k zvieratám, k rozvoju ich všeobecných poznatkov a pomôže k odstraňovaniu ich negatívneho správania a plnohodnotnému začleneniu sa do spoločnosti. Zámerom projektu je realizácia viacerých aktivít. Aktivita “Zdravie zo záhradky” bude zameraná na získavanie skúseností s pestovaním zeleniny a jej postupným spracovávaním. Aktivity “Canisterapia” a “Jazdenie na koňoch” prispejú k získavaniu nových, pozitívnych skúseností, k zlepšeniu duševnej pohody detí a k zlepšeniu ich pozitívneho postoja k okoliu. Prostredníctvom “Vzdelávaco-poznávacích výletov” deti aktívne spoznajú krásy Slovenska, rozšíria si všeobecné vedomosti a získajú pozitívne zážitky.

Ciele projektu:

Zlepšenie telesného a duševného zdravia detí a mladistvých, nadobudnutie nových vedomostí, zručností a návykov spojených s pracovnými činnosťami v záhrade a kuchynskom prostredí.

Naučenie deti a mladistvých porozumieť svojim pozitívnym a negatívnym emóciám a ako ich spracovať a zabrániť vzniku sociálno-patologických javov.

Prehlbovanie vedomostí detí a mladistvých spoznávaním zaujímavostí Slovenska, rozvíjanie vzťahu k prírode, k spoločnosti a umožniť im získať nové pozitívne zážitky.

Schválená suma: 3 477,70 €
Trvanie projektu: 1. júl 2017 – 31. marec 2018

Prebiehajúce aktivity:

Informačný článok 27. júla 2017 o projekte na Nitralive.

Aktivita “Psíkovia Dora a Beky pomáhajú”

Marek (10 rokov) “Beky bola úžasná! Veľa som s ňou behla, hádzal jej loptičky a pekne ma poslúchala!”
Eňo (8 rokov) “Beky bola dnes stále pri mne a ja som pri nej ležal, bolo to super!”
Andrejko (7 rokov) “Ja mám najradšej Doru!”
Sandra (12 rokov) “Beky vyčešem ti kožuch, aby si bola pekná!”
Danielka (4roky) “Psíkovia sú krásny!”
Tomko (11 rokov) “Beky ja ťa tak ľúbim!”

Aktivita “Zdravie so záhradky” – príprava, výstavba vyvýšených záhonov pestovateľské vyžitie detí. Sadenie a starostlivosť o záhony a následné spracovanie dopestovaného.

Andrejko (7 rokov) “Ja nasadím pažítku, lebo ju mám veľmi rád!”
Timko (11 rokov) “Teta, ja sadiť už viem a veľmi rád s tým pomôžem. Záhradu sme mali aj doma, aj tam som pomáhal.”
Marek (12 rokov) “Veľmi rád som sa zapojil do prípravy cviklového šalátu! Aj keď nemám rád cviklu, ktorú sme tam dávali, šalát mi veľmi chutil!”

Aktivita “Jazdenie na koňoch”

Eňo (8 rokov) “Ja som jazdil na Princovi! On bol zo všetkých najväčší!”
Nikolka (9 rokov) “Ja som na koníkovi ešte nesedela. Najskôr som sa trochu bála, ale rýchlo som si zvykla. Veľmi sa mi to páčilo a chcem prísť aj nabudúce!”
Timko (11 rokov) “Dnešný deň bol buper! Teta, kedy prídeme opäť?”

Aktivita “Vzdelávaco – poznávacie výlety”

Martuška (8 rokov) “V ZOO boli krásne zvieratká, najviac sa mi páčili farebné vtáky a opice.”
Patrik (7 rokov) “Mne sa najviac páčil dinopark!”
Andrejko (7 rokov) “V zámku sme boli v jednej miestnosti, kde bolo na zábradlí traja drevení psi. Mali sme si jedného vybrať. Ja som si vybral toho prvého a vraj som teda “šibal”!”

Projekt je realizovaný vďaka: