Podporte nás >
Domov - O nás - Ukončené projekty - Ukončené v rokoch 2014 – 2016

Ukončené v rokoch 2014 – 2016

PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2016:

Pohybom k odbúraniu tráum z domáceho násilia u žien a detí”

“Podpora sociálnej inklúzie klientiek Centra Slniečko, n.o. a ZŤP pracovníčok Chránenej dielne Centrum Slniečko”

“Hrajme sa v záhrade”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2015:

“Priestor pre deti v Slniečku”

“Mosty spolupráce”

“Bilaterálny fond –D”

“Prevencia a eliminácia násilia na ženách”

“Zapojenie MVO do tvorby národných politík v téme sociálnoprávnej ochrany detí”

„Intervenčné centrum Slniečko (Intervenčné centrum pre pomoc detským obetiam násilia – týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania, rizikovým deťom a rizikovým rodinám ohrozených násilím)“

”Využívanie expresívnych terapií a kvalitných voľnočasových aktivít v pomoci deťom so syndrómom CAN”


PROJEKTY UKONČENÉ V ROKU 2014:

“Partnerstvo – najúčinnejší prostriedok pomoci deťom so sy CAN, CSA, deťom a rodinám v kríze, ktorým hrozí sociálne vylúčenie”

“Práca v záhrade, ako forma aktívneho odpočinku bez násilia”

“Telefonická krízová intervencia”