Podporte nás >
Domov - O nás - Prebiehajúce projekty - Relaxačné a terapeutické aktivity pre deti so sy CAN

Relaxačné a terapeutické aktivity pre deti so sy CAN

Projekt: “Relaxačné a terapeutické aktivity pre deti so sy CAN”

Opis projektu:

Deti so syndrómom CAN, ktoré sa ocitli v krízovej situácii, majú špecifické potreby. Negatívne zážitky v nich často zanechávajú hlboké psychické stopy, s ktorými sa každé dieťa vyrovnáva vlastným spôsobom. Niektoré sa stáva apatickým, uzatvára sa do seba, nechce komunikovať s okolím, iné dieťa si naopak volí cestu útočného a agresívneho správania. Aktivity, realizované vďaka podpore tohto projektu prispejú najmä k rozvoju detí a získaniu nových pozitívnych podnetov a skúseností. Zámerom projektu je realizácia viacerých relaxačných a terapeutických aktivít, ktoré pomôžu pri prekonávaní aktuálnych kríz detí, prispejú k získaniu nového pohľadu na svet a k osvojeniu si pozitívnych reakcií na dianie okolo nich. Súčasťou sú aj naplánované vzdelávaco-poznávacie výlety, prostredníctvom ktorých si deti rozšíria všeobecné vedomosti a získajú množstvo nových zážitkov.

Ciele projektu:

Pomôcť deťom v krízovom stredisku prekonať ich ťažkú životnú situáciu, naučiť ich porozumieť svojim pozitívnym i negatívnym emóciám, zabrániť vzniku sociálno-patologických javov a zároveň zabezpečiť ich plnohodnotné zaradenie sa do spoločnosti.

A zároveň deťom ponúknuť možnosť zabudnúť na neprávosti a krivdy na nich spáchané a prežiť zábavné dni, plné nových zážitkov a vedomostí a to aj prostredníctvom spoznávania zaujímavých miest Slovenska.

Schválená suma: 4 011,80 €

Trvanie projektu: 1. júl 2018 – 31. marec 2019

PREBIEHAJÚCE AKTIVITY

Projekt je realizovaný vďaka: